Cégünk, a Westpannon NKft. célja, hogy  módszertani támogatással, képzéssel és tanácsadással segítse országos, térségi és helyi szinten a fejlesztésben érdekelt közösségeket, szereplőket.

Tevékenységünk során három témában komoly belső kapacitást és tudást, szakértői hátteret valamint hazai és nemzetközi partnerségeket építettünk ki.

Ezek a területek a  

  1. fenntartható közlekedés,
  2.  a gazdaságfejlesztés, klaszterek és a
  3. vidékfejlesztés, kultúra

Az egyes fejlesztési területeken működő hazai, határmenti és transznacionális programokban egyaránt  valósítunk meg projekteket, mint közreműködő, mint projektvezető partnerként.