Fenntartható közlekedés fogalmán olyan közlekedést értünk, amely esetében a választott közlekedési megoldások egyfelől alkalmazkodnak a külső feltételekhez, azaz külső hatásaikkal nem terhelik túl az őket körülvevő rendszereket, másfelől önszabályozó rendszerként működnek, azaz befelé, a tevékenység szereplői számára közvetíteni képesek a peremfeltételekből adódó elvárásokat. A közlekedés címszó magába foglalja a közlekedés kínálati oldalát (hálózatok / infrastruktúra/ és járművek, intézményrendszer, munkaerő) illetve a keresleti oldalt (forgalom és igények). Fenntarthatónak nevezzük azt a közlekedési rendszert, amelyik nem veszélyezteti sem a közegészséget sem az ökoszisztémákat, és az eljutásra vonatkozó igényeket úgy elégíti ki, hogy

  • a megújuló erőforrások használata a regenerálódásuk ütemét nem haladja meg és
  • a nem-megújuló erőforrások használata a megújulókkal való helyettesítésük ütemét nem haladja meg (Daly, 1991).

 

Cégünk, a Westpannon Nkft. számos kezdeményezésben együttműködik közlekedési vállalatokkal, kerékpáros szervezetekkel és több közlekedéstervezési intézettel Európa-szerte. Projektjeinkben a fenntartható közlekedés és a turizmus összefüggésében illetve a határmenti ingázás témáiban végzünk felméréseket és készítünk a jövőre vonatkozó akcióterveket, intézkedési csomagokat.

 

ERRAM- Határon Átnyúló Elérhetőség-Raszteres Elemzési Adatmodell HU-AT

A szociális, gazdasági és közintézmények elérhetősége lényeges tényezőt jelent a telephely kiválasztásakor. Ezért a megfelelő telephelyek feltérképezése, biztosítása és fejlesztése jelentősen hozzájárul a regionális versenyképesség és életminőség növeléséhez. Alsó-Ausztriában az ERRAM modellt (Elérhetőség-alapú, raszteres területelemző modell) évek óta alkalmazzák telephelyek minősítésére. A modell ezidáig csak osztrák adatokkal került feltöltésre. A határon átnyúló kapcsolatok számának növekedése hatására a modell kiterjesztésre kerül.

Az ERRAM HU-AT projekt keretében - az ERRAM Cross Border kezdeményes részeként – kifejlesztésre kerül egy Alsó-Ausztria, Burgenland és Nyugat-Dunántúl régiókra kiterjedő, határon átnyúló elérhetőségi modell. Az (ERRAM CZAT, ERRAM HUAT és ERRAM SKAT projektekből álló) „ERRAM cross border“ projekt keretében pedig határon átnyúló elérhetőségi modell került kifejlesztésre Alsó-Ausztria, Burgenland, Dél-Csehország, Dél-Morvaország, Pozsony/Bratislava, Nagyszombat/Trnava régiókra, valamint Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére.

A projekt eredményeként a területrendezés és regionális fejlesztés mindennapi munkájához összehasonlítható, kisléptékű, mérhető ún. telephelyminőségi szintek állnak rendelkezésre a közlekedési fejlesztések figyelembevételével.

Csatolt anyagok:
Telephelyatlasz: https://www.dropbox.com/s/m5beyrvuvc6tshx/ERRAM_HUAT_Standortatlas_gesamt_HU_v02.pdf

 

SETA közlekedési folyosó fejlesztésének területi hatáselemzése

A Közlekedéstudományi Intézettel együttműködésben a Bécstől a horvát tengerparti kikötőkig húzódó vasúti közlekedési és szállítási folyosó társadalmi-gazdasági és környezeti értékelő jelentését készítettük el. Ez kiterjedt az elérhetőség változásának hatásaira, az infrastruktúrafejlesztések regionális hatásaira és a közúti forgalom vasútra terelésének hatásaira is.  Az elemzés eredményei és az érintett nyugat-dunántúli várostérségekkel (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyékben) történt konzultáció alapján 6 fejlesztési projektcsomagot dolgoztunk ki gazdaságfejlesztés, logisztika, humánerőforrás valamint turizmus- és integrált városfejlesztés témákban.

Csatolt anyagok:
http://www.seta-project.eu/index.php/downloads/external/file/256-wp5-o5-2-study-transportation-needs-development-measures-west-pannon-region-hu

 

Vasfüggöny Kerékpárút Regionális Akcióterve

Az Európai Kerékpáros Szövetséggel közösen kidolgozott módszertan alapján, a Lenti Fejlesztési Ügynökséggel együttműködve készítettük el a 13. számú EuroVelo útvonalra vonatkozó átfogó Helyzetelemzést és a fejlesztésre vonatkozó Akciótervet, mely a kerékpáros infrastruktúrán kívül a kapcsolódó tömegközlekedési, turisztikai és egyéb kerékpáros barát szolgáltatásokat is elemzi, részletes javaslatokat tesz azok fejlesztésére.

Csatolt anyagok:
ICT - Regionális Akcióterc HU
Közös módszertan:
http://www.ict13.eu/news/survey-and-action-planning---common-methodology-availablemethodology-tocollect-information-about-the-current-status-of-the-iron-curtain-trail--ev13evaluate-alternative-itinerarieselaborate-the-national-action-plans-for-the-iron-curtain-trail

 

Transdanube projekt Akciótervei

A Duna folyamhoz, mint transzeurópai közlekedési folyosóhoz kapcsolódóan két átfogó Helyzetelemzést és Akciótervet készítettünk el, a Dunakanyar környékére és a Fertő-Hanság Nemzeti Park területére fókuszálva. A hajózás és egyéb fenntartható közlekedési módok elemzésén túl a dokumentumok foglalkoznak a fenntarthatósági szempontoknak megfelelő turisztikai vonzerők, szolgáltatások valamint a kerékpározás elemzésével és fejlesztésének lehetőségeivel is.

Csatolt anyagok:
http://transdanube.eu/uploads/contenteditor/Regional_Action_Plans/TD_PP4_Dunakanyar_RAP.pdf
http://transdanube.eu/uploads/contenteditor/Regional_Action_Plans/TD_PP4_FHNP_RAP.pdf

 

TranshuskPlus projekt (SK-HU)

A 2014 nyarán indult projekt célkitűzése, hogy felmérje a szlovák-magyar határtérségben a környezetbarát közlekedésre vonatkozó információhoz való hozzáférés, valamint a tömegközlekedés és a kerékpáros közlekedés intermodális összekapcsolásának helyzetét és fejlesztési lehetőségeit.

Megvalósíthatósági tanulmányban javaslatokat dolgozunk ki az intermodalitás és az közlekedési információszolgáltatás fejlesztésére.

A projekt keretében cél egy olyan információs webportál létesítése is, amely egy helyen, könnyen hozzáférhetően, magyarul és szlovákul tartalmazza a határon átnyúló és a határtérségben elérhető tömegközlekedési és kerékpáros szolgáltatásokról rendelkezésre álló információkat (menetrend, menetdíjak, átszállási lehetőségek, kerékpárszállítási, kölcsönzési és őrzési lehetőségek, térképek, elérhető úticélok, kapcsolódó turisztikai információk), valamint lehetőséget biztosít az utazások megtervezésére és térképes megjelenítésére is.

 

SmashMob projekt (AT-HU)

A bevásárlás és a magán- illetve hivatali ügyintézés az osztrák-magyar határrégióban az utak mintegy 30%-át teszi ki, a határon átnyúló közlekedés esetében ez a második leggyakoribb utazási ok. A fenntartható, környezetbarát közlekedési eszközök aránya ezen belül azonban még a hivatásforgalmi utak esetében tapasztaltnál is sokkal alacsonyabb. Ez igaz a régión túli térségből a nagy kereskedelmi központokba áramló vásárlási célú közlekedésre, és a napi szintű fogyasztási cikkekhez való hozzájutással (a helyi ellátással) kapcsolatos utakra is. A demográfiai és gazdaságszerkezeti változások az kiváltképp az utóbbi esetében olyan megoldásokat kívánnak, melyek környezeti szempontból fenntartható közlekedést valósítanak meg, és szinergiát teremtenek a közlekedési szolgáltatások és a helyi ellátást biztosítók kínálata között.

A 2014 nyarán indult SmaShMob projekt céljai ennek megfelelően:

  • A vásárlási közlekedéssel kapcsolatos adatok és ismeretek pótlása;
  • A vásárlási közlekedésben a környezetbarát közlekedési módok használatának növelésére konkrét javaslatok kidolgozása a térség kulcsszereplőinek bevonásával  - Megyék, városok, Burgenland tartomány;
  • Konkrét javaslatok kidolgozása a napi ellátás hatékonyabb biztosítására periférikus határmenti területeken a térség kulcsszereplőinek bevonásával - Megyék, városok, Burgenland tartomány
  • Pilot közlekedési-mobilitási szolgáltatások kidolgozása a környezetbarát közlekedési módok  erősítésére, a napi ellátási igények egyidejű kielégítésére – helyi szereplők bevonásával.

 

MOVE on Green (MOG, Interreg IVC) projekt

A Move on Green projekt célja, hogy a vidéki területek fenntartható közlekedését érintő regionális fejlesztési politikák tervezésének hatékonyságát növelje. Mindehhez olyan bevált gyakorlatok és értékesnek ítélt tapasztalatok cseréje valamint szakpolitikai ajánlások megfogalmazása révén járul hozzá a projekt, melyek célja a környezetvédelmi-, társadalmi- és gazdasági szempontból is jelentős fenntartható mobilitás ösztönzése.

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. szerepe a projektben:

  • Fenntartható közlekedés helyzetelemzése a Nyugat-dunántúli Régió vidéki területeinek vonatkozásában, valamint jó gyakorlatok összegyűjtése e témában
  • A bevált gyakorlatok és tapasztalatok megismerése és cseréje érdekében tematikus szemináriumokon és tanulmányutakon történő részvétel a regionális kulcsszereplők és döntéshozók bevonásával és delegálásával.
  • Részvétel a vidéki területek fenntartható közlekedését célzó szakpolitikai irányvonalak kidolgozásában
  • A projekt eredményeinek disszeminálása

Kérjük tekintse meg a projektjeinket.