Közép-Európa szellemi kulturális öröksége (SZKÖ) rendkívül gazdag és sokrétű, azonban ezen javakat sok esetben nem értékelik megfelelően, finanszírozási lehetőségeik szűkösek, legyen szó akár közösségi, akár magánbefektetésekről. A nemzetközi ARTISTIC projekt ezen nehézségek legküzdésében kíván segítséget nyújtani speciális képzési, támogatási programjával.

 

A kezdeményezés keretén belül a partnerországokban közzétett pályázati felhívásokra beérkező, SZKÖ-hez kapcsolódó piacorientált projektötletek közül a legígéretesebb 80 kerül kiválasztásra (Magyarországról 10 db), melyeket ingyenes szakmai támogatási, tanácsadási program keretében igyekszünk olyan minőségű üzleti tervekké fejleszteni, hogy az akár magán-, akár állami forrás igénybevételére alkalmas legyen. A teljes projekt szintjén ezek felére, tehát 40 projekttervre közösségi finanszírozási, ún. crowdfunding kampányok keretében kísérlünk meg támogatást szerezni. Magyarországon a Nyugat-Dunántúl régióból keresünk ilyen jellegű elképzeléseket, kezdeményezéseket. A beérkező projektötletekből a helyi partner által felállított zsűri összesen tízet választ ki, melyek a projektfejlesztési tevékenységek alapját fogják képezni az elkövetkezendő hónapokban.

 

Mit kínálunk?

A kiválasztott ötletgazdák számára ingyenes képzési és személyre szabott coaching programot biztosítunk, találkozók, egyéni segítségnyújtás, kis munkacsoportos foglalkozások keretében, amelynek célja végeredményben magas minőségű, innovatív, magas hozzáadott értékkel rendelkező üzleti tervek kidolgozása.

 

Kik vehetnek részt?

Vállalkozók vagy vállalkozó szándékú lakosok, egyéb szervezetek, egyesületek, alapítványok, akik a SZKÖ-hez kapcsolódó üzleti ötletekkel rendelkeznek, továbbá a projekt célterületén élnek, vagy tevékenységeiket a projekt célterületén kívánják megvalósítani.

 

Az elképzelések, amiket keresünk:

A szakértőkből álló helyi zsűri az alábbi témákban várja a jelentkezőket:

 • hagyományos kézművesség;
 • szájhagyományok;
 • előadóművészet;
 • néphagyomány;
 • természethez kapcsolódó tudás, eljárás;
 • egyéb, amennyiben az alaptéma megfelel az UNESCO szellemi kulturális örökség meghatározásának.

Értékelési szempontok

A pályázatok benyújtási határideje 2019. február 28. 12:00. A projektpartner által szervezett helyi támogatócsoport tagjaiból álló zsűri 2019. március 14-én 16:00-kor teszi közzé a támogatási programra kiválasztott 10 db projektötlet listáját. A kiválasztás fő szempontjai az alábbiak:

 • Az üzleti ötlet alaptémája megfelel az UNESCO SZKÖ-definíciójának;
 • Helyi erőforrások fejlesztése és bevonása (népszokások, hagyományok és a helyi területi érdekeltek bevonása);
 • Innovatív elemek: az ötlet kínál-e újszerű lehetőségeket, új terméket vagy szolgáltatást? Elősegíti-e az új termékekhez vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést? Nagyobb hatékonyságot biztosít? Technológiai szempontból innovatív? Hogyan vonja be a fiatal generációkat? Szociális szempontból innovatív? Használ-e innovatív forgalmazási, értékesítési csatornákat?
 • Projektcsapat: az elképzelés megvalósításához szükséges készségek rendelkezésre állása a csapaton belül; a projektcsoport hitelessége és megbízhatósága, a konkrét téma figyelembevételével; motiváció;
 • A projekt megvalósításához rendelkezésre áll partneri hálózata; ez a hálózat adott esetben nagy jelentőséggel bír közösségi finanszírozási kampány támogatásában;
 • Az ötlet fenntarthatósága: a projekt erőforrásvonzóképessége, amely garantálja annak időbeli folytonosságát;
 • Ötlet piacképessége: az ötlet piaci vonzereje.

 

Amennyiben jelentkezni kíván, kérjük a mellékelt dokumentumot kitöltve juttassa el az alábbi e-mail címre:

zsombor.aradszki@westpannon.hu

 

További kérdés esetén szintén a fenti elérhetőség használandó.

 

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

 

www.interreg-central.eu/artistic