A közép-európai térség kulturális öröksége – a történelem, művészet, vallás és társadalom területén is – rendkívül gazdag. Az elmúlt évszázadok eseményei jelentős hatással voltak a közösségek identitására, életmódjára és gazdasági tevékenységeire. Az épített emlékek mellett ki kell emelni a szellemi kulturális örökséget, amely különböző hagyományokat és élő szokásokat foglal magában: idetartoznak többek között a szóbeli hagyományok, előadó-művészetek, szertartások, ünnepi események és hagyományos kézműves mesterségek. Ez az örökségünk alapjaiban határozza meg Közép-Európa egyediségét, vonzerejét, legyen szó kulturális, vagy gazdasági szempontokról. A kihívást azon értékek azonosítása és kiaknázása jelenti, amelyek a leghatékonyabban képesek hozzájárulni a térség identitásának erősödéséhez, fejlődéséhez. Az eddigi kezdeményezéseket tekintve sok esetében problémát jelent a fenntarthatóság kérdése: a nehézségek gyökerét a pénzügyi források szűkössége, valamint a kulturális szereplők szaktudásának és a projektmenedzsment tapasztalatának hiánya jelenti.  Az ARTISTIC a kulturális szereplők, a lakosság és a pénzügyi szereplők kapcsolatának erősítése révén ezen nehézségek leküzdéséhez kíván hozzájárulni. A projekt keretében olyan stratégia kerül kialakításra, amely megfelelő eszközrendszerrel és szolgáltatáskörrel rendelkezik az említett célok eléréséhez. A fenntarthatóság biztosítása érdekében a projekt keretében helyi „mediátor” – közvetítő szakember – képzése is megvalósul, aki a célterületen segítséget nyújt a kulturális szereplők számára, hogy ötleteik, kezdeményezéseik olyan formába kerüljenek, hogy azok képesek legyenek önállóan is forráshoz jutni.

Web: http://www.interreg-central.eu/artistic

Partnerség

LP Technology Transfer and Innovation

PP2 Veneto Region

PP3 Association for the Advancement of Steirisches Vulkanland

PP4 Jarina, cooperative for rural development

PP5 Municipality of Bovec

PP6 West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd

PP7 b&s consulting and training for the rural area GmbH

PP8 University of Hamburg

PP9 Rzeszow Regional Development Agency

PP10 Sub Carpathian Chamber of Commerce

PP11 South Bohemian Chamber of Commerce

PP12 Slovak Chamber of Commerce and Industry

PP13 ISN – innovation service network GmbH

Tények és adatok

Program: INTERREG CENTRAL EUROPE

Időtartam: 2017. július 1. – 2020. június 30. (36 hónap)

Projekt teljes költségvetése: 2 484 731,35€

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 135 125€