Vidékies térségekben rejlő potenciál feltérképezése

A projekt példaértékű mintaprojektje a közép-európai szakmai és módszertani együttműködésnek, alkotó szemléletű műhelymunkának. Cégünk a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megbízásából a 7 országot lefedő projekt keretében a kiválasztott mintaterületek helyzetértékelése, a közszolgáltatások területén létező normák és sztenderdek elemzése alapján statisztikai módszerekkel különböző demográfiai forgatókönyvek készítését és egy kapcsolódó transznacionális benchmarking rendszer kidolgozását végezte, térképes formában is megjelenítve az eredményeket. Szakmai támogatásunkkal készült el mindezekre alapulva a partner régiók közös stratégiája is.

Közép-Európa számos vidékies régiójára jellemző a népesség számának drasztikus csökkenése. Az érintett régiók számára a mindennapi élet alapvető feltételeinek jövőbeni biztosítása létkérdés a változó körülmények között is. Európában már léteznek jó példák arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a gazdaságot, az oktatást, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat a zsugorodó régiók új igényeihez igazítani.

Az EURUFU felmérte e nemzetközi tapasztalatokat a népesség fogyást mutató régiókban, és transznacionális megközelítésben olyan egységesített normákat és indikátorokat, valamint innovatív és integrált stratégiákat dolgozott ki, melyek segítségével megőrizhető vagy fejleszthető az elnéptelenedő és elöregedő régiókban élő népesség életszínvonala és a különböző korosztályok társadalmi integráltsága.

A nemzetközi tapasztalatok és tudás megosztása révén a vidéki lakosság egyenlő esélyekhez és életkörülményekhez juthat. Az EURUFU transznacionális stratégiákat dolgozott ki a regionális önfenntartó megoldások optimális kialakítása és finanszírozása érdekében. Az átfogó cél a vidékies térségek jövőbeli életképességének biztosítása volt.

Bővebben: www.eurufu.eu

 

Partnerség

Megbízó: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Vezető partner: Freistaat Thüringen (Thüringia Tartomány, Németország)

Partnerek: EURUFU partnerségi konzorcium Németország, Olaszország, Ausztria, Csehország, Szlovénia, Lengyelország és Magyarország területén működő regionális és helyi közigazgatási szervek, regionális fejlesztési ügynökségek, valamint oktatási vagy tudományos intézmények

 

Elkészült anyagaink:

Demográfiai forgatókönyvek:
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/eurufu/en/media/outputs/wp3/eurufu_output_323_scenarios_130423v2.pdf

Benchmarking rendszer:
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/eurufu/en/media/outputs/wp3/eurufu_output_334_benchmarking_130423.pdf

Partnerrégiók közös stratégiája:
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/eurufu/en/media/outputs/wp3/output_335_joint_strategy_130827_onep.pdf

 


Benchmarking: Foglalkoztatás a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatokban Közép-Európa vidéki térségeiben, 2009

 


Demográfiai forgatókönyvek: A népesség változása Közép-Európa vidéki térségeiben 2010-2050 (a 2006-2010 közti változás alapján)