A világháborúk után meghúzott határszakaszok, a Vasfüggöny évtizedekre elvágta egymástól a korábban egységes földrajzi, néprajzi tájegységet jelentő szlovén-magyar határvidéket. A korábbi kapcsolatok elhaltak, a falvak társadalmi, gazdasági szempontból is hanyatlásnak indultak. A határrégió adottságai jó lehetőséget kínálnak a kerékpáros turizmus számára, amely kitörési pont lehet a rurális térségben. Több fejlesztés is szolgálta már e célt, a határtérség egészét lefedő, összefüggő és jelölt útvonalhálózat és erre ráépülő sokrétű kerékpárosbarát szolgáltatáskör azonban még nem alakult ki. E hiányt felismerve,  Zala Megyei Önkormányzat vezető partnersége mellett 4 magyar és 3 szlovén partner összefogásával valósul meg jelen komplex projekt (Lenti, Letenye, Őriszentpéter, Szentgotthárd, Murska Sobota, Ptuj, Ormož, Ljutomer, Lendava térségében). Célunk az EuroVelo13 útvonalra, mint fő észak-dél irányú tengelyre rácsatlakozó helyi, térségi kerékpározható útvonalak rendszerbe foglalásával, a kerékpárosbarát szolgáltatáskör és kiegészítő kínálat létrehozásával egy összefüggő CBC kerékpáros desztináció kialakítása, integrálva a határtérséget az EuroVelo nemzetközi rendszerébe.

 

Fő tevékenységek:

 • EV13 útvonal szlovén-magyar szakaszának, rácsatlakozó térségi hálózatoknak és Vasfüggöny emlékpontoknak a kitáblázása.
 • Új határmetszési pontot is adó kerékpáros összeköttetés létesítése.
 • Kerékpárosbarát szolgáltatáskör bővítése: kerékpáros centrumok, e-töltőpontok, kerékpárosbarát szálláshely, közös térkép és mobilapplikáció, tematikus utak és turisztikai csomagok
 • Vasfüggöny emlékhely létrehozása
 • Tudástranszfer események, szemléletformálás (pl. workshopok, „kerékpárosbarát szolgáltató” és látogatómenedzsment útmutató)
 • Rendezvények (pl. ICC Day kerékpáros fesztivál, Green Belt családi nap, EV13 konferencia)
 • Egyéb promóció (pl. ICC pecsétgyűjtés, online kampány, logózott szuvenírek).

 

Ezzel a projekt nagyban hozzájárul a határtérségi turisztikai kínálat diverzifikációjához, fenntartható, valóban közös turisztikai szolgáltatások kialakításához.

 

Partnerség:

Vezető partner:

 1.  Zala Megyei Önkormányzat

A programterületen lévő projekt partnerek:

 1. Znanstveno raziskovalni središče Bistra Ptuj
 2. Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
 3. Vas Megyei Önkormányzat
 4. Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.
 5. Občina Lendava

A programterületen kívüli projekt partnerek:

 1. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság

 

Tények és adatok:

Program: Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020

Vezető Partner: Zala Megyei Önkormányzat

Projekt időtartama: 2017. 08.15. – 2020. 02.14. (30 hónap)

A projekt teljes költségvetése: 2 291 423 €

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 115 075 €

Projekthonlap: www.icc.zala.hu