Rövid leírás, összefoglaló

Az Európai Unióban számos tényező, mint például a munkafolyamatok Ázsiába telepítése miatt folyamatosan csökken az ipar részesedése a teljes gazdasági össztermékből. A 2017. évi európai innovációs eredménytábla (Innovation Scorecard, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/23983/attachments/1/translations/hu/renditions/pdf) eredményeiből megállapítható, hogy az innovatív termékekkel vagy folyamatokkal rendelkező KKV-k innovációs teljesítménye 2010 óta 18 ponttal esett vissza, valamint az innovációs potenciál és az intelligens szakosodás megvalósulása is erősen eltér a különböző EU-s tagországokban. Ez a csökkenő tendencia sürgősen szükségessé teszi szektor átalakítását, az ipari digitalizáció elterjesztését.

Ezért ha valóban cél a versenyképesség és az európai ipar GDP-részesedésének Európai Bizottság által kitűzött 20%-osra emelése 2020-ig, akkor elengedhetetlen, hogy az aktuális szakpolitikákban is változtatások történjenek a valódi intelligens átalakulás elérése érdekében.

Másrészről bebizonyosodott, hogy a klaszterek a változások bevezetésében komoly multiplikátorhatással bírnak. Az Európai Klaszter Panoráma 2016 (https://www.researchgate.net/publication/320372319_European_Cluster_Panorama_2016) eredményeiből világosan látszik, hogy a fejlettebb klaszterek tagjainál a bérek közel 3%-kal magasabbak, mint a regionális klaszterekbe nem tömörülő iparágaknál. Így a regionális klaszterek politikájának átalakítása valóban támogathatja az ipar nagyobb átalakulását.

Az Inno Industry https://www.interregeurope.eu/innoindustry/ projekt célja 2022-ig, hogy a regionális és nemzeti politikai eszközök fejlesztésén keresztül növelje azon klaszterek arányát, amelyek az Ipar 4.0 áttéréshez támogató tevékenységeket alakítanak ki.

A projekt egyrészt fenntartható stratégiai munkacsoportok létrehozását javasolja a klasztertevékenységekhez kapcsolódó bevált jó gyakorlatok és ismertek megosztására, valamint az Ipar 4.0 felé történő előmozdítására, másrészt ennek eredményeként minden partnerrégióban cselekvési tervek kidolgozását és végrehajtását a releváns szakpolitikák továbbfejlesztésére.

A projekt legfontosabb legfőbb outputja:

  • 10 db regionális SWOT analízis elkészítése,
  • legalább 30 jó gyakorlat azonosítása, elemzése és megosztása,
  • 10 akcióterv kifejlesztése és kidolgozása, amelyek hozzájárulnak a politikai eszközök fejlesztéséhez.

Weboldal: https://www.interregeurope.eu/innoindustry/

 

Partnerség

Vezetőpartner:

Regional Development Agency Posavje (RDA Posavje SI) - https://www.rra-posavje.si/en/

 

Projektpartnerek:

Ministry of Economics of the Republic of Latvia (LV) - https://www.em.gov.lv/en/

RISE Research Institutes of Sweden AB (SE) - https://www.ri.se/en

Business and innovation Centre of Beira Interior - https://www.ciebi-bic.com/

ecoplus – The Business Agency of Lower Austria (AT) - https://www.ecoplus.at/en/

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.- West-Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (HU)

Romanian Cluster Association – CLUSTERO (RO)  - http://clustero.eu/

Slovak Business Agency (SK) - http://www.sbagency.sk/en/slovak-business-agency

AMUEBLA - Innovative business association of furniture manufacturers and related in the Murcia Region (ES) - http://www.amueblacooperacion.es/en

Buckinghamshire Business First (UK) - https://bbf.uk.com/

 

Dokumentumok:

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. és a projekt keretében kidolgozott szakmai dokumentumok a projekt honlapján érhetők el.

 

Tények és információk

Keretprogram: INTERREG EUROPE

Projekt megvalósítási időszaka:

  1. szakasz: 2019/08/01 – 2021/07/31 (24 hónap)
  2. szakasz: 2021/08/01 – 2022/07/31 (12 hónap)

 

A projekt teljes összköltségvetése: 1,637,941 EUR

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 100,455 EUR