NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0018

Projekt címe: „Kunsziget, új 3 foglalkoztatós Tündérvár Óvoda - 100 adagos főzőkonyha létesítése”

Projekt azonosító száma: NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0018

Kedvezményezett neve: Kunsziget Község Önkormányzata

 

Rövid összefoglaló
A pályázatot Kunsziget Község Önkormányzata 2013. március 18-án nyújtotta be a MAG Zrt. Közreműködő Szervezet felé. A pályázat 2013. június 03-án támogató döntésben részesült és 2013. július 03-án megkötésre került a Támogatási Szerződés.

A projekt keretében kialakításra kerülő új, 3 foglalkoztatós Tündérvár Óvoda építészeti koncepciójának alapvető és markáns alapgondolata a foglalkoztatók emblematikus önálló építészeti megjelenése, akár önálló kis épületenként, mintegy „kis utcát” adva. E kis önálló élettereket, kis „tündérvárakat” közös „kerengő” (közlekedő) fűzi össze. A foglalkoztatókba a tetősíkban megemelt játékos térkiemeléssel és a tetősíkban elhelyezett fény-nyílásokkal a napfény felülről is beengedhető.

A főbejárat mellett kapott helyet az osztható logopédiai foglalkoztató és egy szertár, valamint a személyzeti- és akadálymentes mellékhelyiség is. Az óvoda adminisztrációs és kiszolgáló blokkja a beépítés sarkán az épületegyüttes fordulójában kapott helyet az aulával együtt. A kiszolgáló épület részben alápincézett, mely helyet ad a fűtés gépészeti helyiségeinek, az óvónői öltözőnek - és a pihenő helyiségnek.

Az óvoda főző konyhája hosszú távon cca. 300 adagos étkeztetést kell, hogy biztosítson a gazdaságos étel elszállítás figyelembe vételével. Az új óvoda udvarán az előírásoknak megfelelő udvar ("játékpark") került kialakításra.

A projekt keretében a 3. csoportszoba helyiségének berendezései, felszerelései, a kialakításra kerülő főzőkonyha konyhatechnológiai berendezései, az SNI gyermekek részére fejlesztő eszközök, továbbá udvari játékok kerültek beszerzésre.

Az innovatív környezetbarát építészeti elem (faaprítékos kazán) alkalmazásával és "játékos" megismertetésével, a szelektív hulladékgyűjtés alkalmazásával már óvodás korban erősödik a környezettudatos nevelés.

Az épület teljeskörű, komplex akadálymentesítésével megteremtődik az integrált nevelés tárgyi feltétele, így az óvoda alkalmassá vált még több sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermek fogadására.

 

Elkészült anyagok:
Jelen projekt esetében Kunsziget Község Önkormányzata, mint a projekt Kedvezményezettje a projekt hatékony és sikeres megvalósítása érdekében külső szakértőt vont be a projektmenedzsment feladatok elvégzésére, mely feladatokat a Nyugat – Pannon Nonprofit Kft. látja el.

A megbízás részét képezi a projektmenedzsment szervezet részéről:

  • projekt menedzsment szervezet felállítása;
  • pályázattal kapcsolatos elszámolás és pénzügyi beszámoló, illetve az azokhoz kapcsolódó hiánypótlási dokumentáció elkészítése;
  • időközi beszámolók, illetve az azokhoz kapcsolódó hiánypótlási dokumentáció elkészítése;
  • Támogatási szerződésmódosítások, változás bejelentések összeállítása;
  • a megrendelő által megnevezett kapcsolattartó személy folyamatos tájékoztatása e-mailen, valamint személyesen a projekt előrehaladásáról;
  • koordináció, kommunikáció a Megbízóval, a partnerekkel, fő- és szakhatóságokkal;
  • a Megbízóval történő kétheti, legalább 1 alkalommal történő személyes egyeztetés;
  • a Közreműködő Szervezet által lefolytatott helyszíni szemlék és ellenőrzésekre való felkészülést biztosító ellenőrzési akta összeállítása;
  • részvétel a helyszíni ellenőrzéseken.

 

Tények és adatok
Program: Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program
Vezető Partner - jelen esetben Kedvezményezett: Kunsziget Község Önkormányzata
A projekt megvaósításának Időtartama: 2013. október 15 – 2014. szeptember 30.
ERFA támogatás: 120.000.000 Ft