Smart Work Centres in Non-metropolitan Areas -  Okos távmunka központok a vidéki területeken

 

Rövid összefoglaló

Európaszerte jellemző a nagyvárosok elszívó ereje, a vidéki településekről való elvándorlás, az elnéptelenedés. A vidéki lakosság jó része ingázik saját lakóhelye és a munkahelye között, ami költséges, szennyezi a környezetet, és azt eredményezi, hogy a helyi lakos nem válik aktív részesévé a helyi közösségnek.

A Micropol projekt célja a vidéki területek fejlesztésének elősegítése ún. „okos távmunka központok”(Smart Work Centres- SWCs) népszerűsítésével és alapításával. Ezen „okos távmunka központok célja a vidéki munkaerő helyben tartása, a helyi gazdaság erősítése és a munka/magánélet egyensúlyának fenntartása.

A projektben résztvevő 10 ország képviselői arra keresték a választ, hol és milyen konstrukcióban működnek ilyen jellegű létesítmények vidéki kistelepüléseken illetve vidéki kisebb városokban. A három év alatt 25 jó gyakorlatot sikerült összegyűjteni a témában, ezek különböző ötleteken alapulnak, különböző célcsoportoknak szólnak, és finanszírozásilag is több típust képviselnek.

A megtekintett jó gyakorlatokban olyan közösségi munkatereket ismertünk meg, ahol nagyobb cégek munkavállalói, egyéni vállalkozók, kreatív iparban dolgozók, kis-és középvállalkozások bérelnek munkaállomást vagy irodát. Ezek a létesítmények közös infrastruktúrát biztosítanak, mint pl. tárgyalótermek, konferenciatermek, oktatótermek, irodai gépek, berendezések, recepció, közösségi terek, esetleg közös adminisztráció, üzleti támogatás.

Az „okos távmunka központok” előnyei:

 • a nagyvállalatok számára: költségcsökkentés (utazási és működési költségek), minőségi munkaerő jobb elérhetősége, környezetszennyezés csökkentése
 • távmunkázóknak: minőségi munkaerő vidéken is, ingázás csökkenése (időmegtakarítás, költségcsökkentés, munka/magánélet egyensúlyának javítása, közösségi kapcsolatok, nem kell a vidéki élet magasabb életminőségét feladni a nagyvárosi munkáért), otthoni távmunkával szembeni előnyök (szociális kapcsolatok, egy dolgozó közösség részévé válni)
 • a vidéki közösségek számára: elvándorlás csökkentése, közösségépítés, az ingázás csökkenésének következtében környezetkárosítás csökkenése, bevételt generál a helyi gazdaságnak, vidéki élet minőségének emelkedése.

 

Partnerség

Vezető partner: Nordjylland Régió (Dánia)

Partnerek:

 1. Nordjylland Régió (Dánia)
 2. Drenthe Tartomány (Hollandia)
 3. Nyugat-Pannon Nonprofit Kft (Magyarország)
 4. Üzleti Tanácsadó Központ (Szlovénia)
 5. Northumberland Megyei Tanács (Nagy-Britannia)
 6. Teramo Város Önkormányzata (Olaszország)
 7. Iparfejlesztési Közalapítvány (Magyarország)
 8. Rigai Egyetem (Lettország)
 9. Niverlan (Franciaország)
 10. Észt Tanácsadó Központ (Észtország)
 11. Kereskedelmi és Iparkamara –Jaen (Spanyolország)

 

Elkészült anyagok:

A projekt keretében összegyűjtött 25 jó gyakorlat leírása, összefoglaló jelentés a projekt eredményeiről. Elkészült egy, az „okos távmunka központok” típusait bemutató mátrix és egy átfogó üzleti terv sablon azok részére, akik vidéki távmunka központ létesítésében és működtetésében gondolkodnak. 10 politikai ajánlás készült a regionális és országos szintű politikai döntéshozók számára, amelyek tartalmazzák azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a vidéki távmunka népszerűbbé tételéhez és megvalósításához lennének szükségesek. A projekt tapasztalatait felhasználva készítettünk egy cselekvési tervet a Nyugat-dunántúli régióra, amely a következő 3 év szükséges intézkedéseit tartalmazza az eredmények hasznosítása és fenntarthatósága érdekében.

A projekt során világossá vált, hogy a magyar viszonyokhoz a francia Murat távmunka központjának jó gyakorlata illeszkedik leginkább. Ezért a projekt keretében elkészült egy jó gyakorlat átvételi javaslat, amellyel hosszú távon lehetne hasznosítani a francia központ által távmunkások, üzemeltetők és vidékfejlesztők számára kidolgozott képzéseket.

 

Tények és adatok

Keretprogram: INTERREG IVC

Vezető Partner: Nordjylland Régió (Dánia)

Időtartam: 2012. január 1. – 2014. december 31.

ERFA támogatás: 1 891 598 EUR

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft költségvetése: 123 588 EUR