Projekt címe: „Múlttal a jövőért”
Koordináló szervezet neve: „Rábcatorok” Településeinek Regionális Fejlesztési Társulása  

 

Rövid összefoglaló

Az együttműködési projekt elsődleges célja a Rábcatorok kistérséget alkotó és azzal szorosan együttműködő településeken a kapcsolódások erősítése, az erőforrások felmérése, a közösség fejlesztése, melyhez szorosan kapcsolódik a korábban vezetői szinten már kialakult együttműködési képesség fejlesztése és elmélyítése a különböző szervezetek, intézmények, vállalkozók, önkormányzatok és a lakosság között. A projekt hozzájárul az érintett települések közösségein keresztül a vidéki létformával, helyi tudásokkal, adottságokkal való kötődés erősítéséhez, azok életben tartásához, fenntarthatóságához. Élénkítő hatással lehet a projekt az érintett településeken a termelő, valamint szolgáltató szektorra is, különös tekintettel a helyi termék előállításra, turisztikai szolgáltatók közti együttműködésre, termék- és szolgáltatás fejlesztésre. A projekt célja egyben olyan együttműködések kialakítása a települések közt, amely a térségi szereplők számára segít a közös erőforrások mentén a közös célok megfogalmazásában tématerületenként, amely a következő években megalapozza a térségben az érintett területek kulcsprojektjeit.

Jelen projekt elsődlegesen 3 célterületet érint, melyek az alábbiak:

 • a kulturális örökség megőrzése, továbbörökítése, tőkésítése;
 • az épített és természeti környezet erőforrásainak beazonosítása, rendszerezése;
 • továbbá a helyi termék előállítók körében az együttműködés erősítése, szakmai műhelyek kialakítása, a helyi termelővé, kistermelővé válás támogatása.

A három terület szorosan kapcsolódik egymáshoz, mivel a helyi természeti és kulturális örökség hasznosítása, a helyi termékek előállítása és a hozzáadott értékének növelése együtt járulnak hozzá ember és táj szerves együttéléséhez, amely a szülőhelyhez való kötődés erősítésén túl lehetőséget kínálhat a helyben maradásra, alternatívát adhat a jövedelem megszerzésére, kiegészítésére.

 

Partnerség
A „Múlttal a jövőért” című projekt egy térségek közötti együttműködési projekt. A projekt tevékenységeinek lebonyolításában a Rábcatorok kistérséget alkotó és a környezetükben található települések lakossága, helyi vállalkozók, termelők, a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft., a “Kunszigetért” Közalapítvány, az ABDA Sport Club, a Ladikos Közhasznú Alapítvány és a Pannónia Kincse Leader Egyesület munkaszervezete vesznek részt.

 

Elkészült anyagok, indikátorok:
A projekt megvalósítása folyamatban van.

A projekt várható, számszerűsíthető eredményei:

 • településenként 2 db interjú készítése (település vezetőjével és a kulturális élet egy meghatározó szereplőjével);
 • 19 db interjú, találkozó szervezése, lebonyolítása helytörténeti gyűjtemények, falumúzeumok, helytörténeti csoportok, tájházak vezetőivel;
 • 4 db fórum megrendezése a lakosság körében a helyi tudások felkutatása és a kulturális örökség elemeinek beazonosítása céljából;
 • kb. 600 db fotó készítése a helyi kulturális örökségekről, épített- és természeti örökségekről;
 • 4 évszakos fotózás valamennyi település látnivalóiról;
 • 4 db rendezvény megszervezése és lebonyolítása, melyek a térségben elősegítik a szereplők közti kapcsolatfelvételt és erősítik az együttműködést;
 • 4 db kulturális örökség alapú termék és szolgáltatás fejlesztési műhelymunka szervezése és lebonyolítása;
 • 8000 db közös kiadvány készítése a települések kulturális örökségeiről, továbbá a települések épített és természeti értékeiről;
 • kb. 40 perces film készítése a települések kulturális örökségéről;
 • témaút kialakítása a térségben a kulturális, épített és természeti örökséghez kapcsolódóan; településenként 1-1 db tábla kihelyezésével;
 • "Ismerd meg a szomszédodat és a szomszédod szomszédját!" – térségi vetélkedő; a települések örökségeire építő vetélkedő sorozat kidolgozása óvodások, általános iskolások és a 14-22 éves korosztály részére (3 korcsoport részére 2 fordulós vetélkedő sorozat kidolgozása, fordulók forgatókönyvének terjedelme kb. 30 oldal);
 • 4 db tematikus szakmai műhely szervezése a térség pedagógusainak bevonásával, amely a programsorozat tartalmi elemeinek helyi tantervekhez és az intézményekben folyó munkához való illesztését szolgálja;
 • 2000 db kiadvány: vetélkedőhöz munkafüzet készítése;
 • 150 db kiadvány: vetélkedő – oktatók részére segédanyag biztosítása;
 • 4 x 2 db esemény, műhely szervezése a helyi termelőkkel, őstermelőkkel az együttműködés erősítésére irányulóan;
 • helyi termék előállítók és induló helyi termelők számára tanúsítványt adó képzés tananyagának kidolgozása, képzés szervezése és lebonyolítása 80 órás képzés keretében 15 fő részvételével;
 • kb. 10 helyen helyi termelők termékeire vonatkozóan népszerűsítő polcok elhelyezése;
 • a népszerűsítő polcozatokhoz kapcsolódóan érintőképernyős terminálok beépítése, ahol a termékek megrendelésére, valamint a termelőkről, termékekről bővebb információs beszerzésére van lehetőség (feladat a terminálok beépítése, program fejlesztése, működtetése; a rendszer legyen nyitott a GYMS megyében található LEADER térségek termelői számára a belépésre szerződéses feltételek mellett, a projekt időtartama alatt a megye területéről – beleértve a pályázatban érintett településeket - min. 30 termelő belépése);
 • 10 db mobil pavilon beszerzése a településeken működő helyi termék előállítók, kulturális élet résztvevői számára kiállításokon, vásárokon való bemutatkozáshoz;
 • 1 db közös honlap elkészítése;
 • 1 db interaktív oldal és DVD készítése
 • 8000 db szórólap készítése a projektről.

 

Tények és adatok
Program: LEADER (Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás)
Vezető Partner - jelen esetben koordináló szervezet: „Rábcatorok” Településeinek Regionális Fejlesztési Társulása
A projekt megvaósításának Időtartama: 2014. III. és IV. negyedévek
Támogatás: nettó 44.391.826 Ft