Az Innovatív Klaszterek Országos Szövetsége alulról jövő kezdeményezés, amely az aktív magyarországi klaszterek körében a ClusteriX projekt során felmerült igényekre adott válaszként jött létre. A Szövetség célja, hogy az aktív, együttműködésre kész klasztereket tömörítse, közös érdekképviseleti, marketing és tudástranszfer-platformja legyen. Jelenleg a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft szakértője tölti be az IKOSZ elnöki tisztét.