hírek

ConnReg AT-HU gördülő Képzési Akadémia a környezet- és természetvédelem, közlekedés és turizmus területén

A ConnReg AT-HU projekt keretein belül megvalósítottuk 2018. szeptember 24-én az utolsó gördülő Képzési Akadémiánkat. Ez alkalommal is a vezető partner, Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. volt a fő szervező, a szakmai tartalmat pedig az osztrák partnerség által megbízott szakértő dolgozta ki. A képzés nem egy helyen történt most sem, hanem buszkeréken gördültünk Csornáról- az illmitz-i biológiai állomás irányába hozzávetőleg 30 magyar és osztrák részvevővel.

Az illmitz-i biológiai állomás a Fertõ-tó partján található, a Nemzeti Park szívében, Ausztria legkeletibb tartományában. Több, mint 65 éve a Biológiai Állomás szakértõi csoportja számos környezetvédelmi szempontból releváns kutatást és szolgáltatást nyújt Burgenland tartomány nevében.

Az elõadóktól megismertük a fertõ-tavi határon átnyúló projekteket, illetve a Nemzeti Park tevékenységeit. Dr. Thomas Zechmeister, a Biológiai Állomás vezetõje által rövid betekintést nyertünk a mikrobiológiai és limnológiai laboratóriumba. Zechmeister Úr elõadása során megismertük a folyamatban lévõ szakmai projekteket, mint például a Madárvárta2-t (Vogerwarte2), valamint a REBEN c. projektet. Ezek után Alois Lang, a Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park képviselõje beszélt a hallgatóságnak a Nemzeti Park múltjáról, jelenérõl érdekes térképekkel, fotókkal tarkított elõadásában. Lang Úr szót ejtett az Alpok és a Puszta biodiverzitásáról, a tó vízállásáról az 1600 évektõl kezdõdõen, az elsõ, 1950-ben épült Biológiai Állomásról, valamint a tó ökoturizmusáról, végül az egész éves programlehetõségekrõl is. A következõkben Helmut Rojaczs Úr (Burgenlandi Tartományi Kormányzat – Vízgazdálkodás, - aki szívügyének tartja a nádasok helyzetét a tó élõvilágában-, a tó helyzetérõl, illetve a nádas élõvilágáról beszélt a nagyérdemûnek. Végül, de nem utolsósorban, az illmitzi állomáson Dorogman Csilla, a Fertõ-Hanság Nemzeti Park pályázati ügyintézõje bemutatta, az ökológiai monitoring tevékenység határon átnyúló összehangolását a Fertõ-tó és a Hanság NATURA 2000 területein. Fotókkal és tartalmas beszámolóval ismertette a madártani kutatásokat, hidrobiológiai kutatásokat és a Natura 2000 fajok és területek kutatása során elért eredményeket. 

Következõ programpontunk helyszíne a pomogyi (pamhageni) vasútállomás volt, ahol Hannes Klein, a Burgenlandi Tartományi Hivatal Közlekedéskoordinációért felelõs csoportvezetõje által bepillantást kaptunk a Közlekedéskoordinációs Osztály hatásköreibe, feladatköreibe és célkitûzéseibe. Magyar részrõl pedig  Németh Bélától, a GYSEV Zrt. projektmenedzserétõl tájékoztatást kaptunk arról, hogy több EU által támogatott programban (Central Europe, Duna, Smart Pannónia, CrossBorder Rail) tevékenyen részt vesznek. Az osztrák-magyar CrossBorder Rail projekt a magyar oldalról nehezen indult meg, a hiányzó forrást egy kormányhatározattal a magyar állam biztosította, így a tervezések megkezdõdhettek. A Fertõszentmiklós-Fertõújlak országhatár vonalszakasz a mûszaki tervek alapján nagyobb mértékû beavatkozást tesz szükségessé, ezért összhangba kell hozni a megnövekedett mûszaki tartalmat a beruházáshoz rendelkezésre álló költségekkel. Felmerült annak a lehetõsége is, hogy a vonatok Sopron-Eisenstadt-Neusiedl am See-Fertõszentmiklós-Sopron vonalon közvetlenül is közlekedhetnének a jövõben. Ennek lehetõségét még vizsgálják. Szóba jött, hogy Rajka-Petrzsalka (Szlovák fõváros ligetfalusi városrésze) között a GYSEV személyszállításával kapcsolatban kedvezõek a tapasztalatok, a lakosság számára a napi szintû munkába- és iskolába járást optimálisan biztosítja. Végezetül egy kikapcsolódást nyújtó információt is megosztott velünk Németh Úr, miszerint a GYSEV bevezette a kombinált jegyeket és bérleteket, amelyek közül a Büki fürdõjegyet,  már osztrák oldalról is igénybe lehet venni az ÖBB-vel és a Bükfürdõvel megkötött együttmûködésnek köszönhetõen.

Ezután buszra szálltunk és Magyarország felé vettük az irányt, pontosabban az Esterházy Kastélyba Fertõdre, ahol Taschner Tamás, a Fertõ-táj Világörökség Egyesület titkára, két fõ témát emelt ki az egyesület tevékenységeit illetõen. Az egyik a megfelelõ, hatékony kommunikáció szerepe, hangsúlya. Az elsõ kommunikációs célcsoport a lakosság, akiknél fontos célkitûzés, hogy értékeljék a Fertõ-tájat, ugyanis a lakosság nélkülözhetetlen a táj védelméhez. A második kommunikációs célcsoport a turisták, akikkel fontos megértetni, hogy a Fertõ-táj mitõl univerzális, mert az nem egyértelmû, nem látható egyszerre. A harmadik kommunikációs célcsoport a vállalkozások, akiket esszenciális bevonni a turisztikai termékek fejlesztésébe, ahhoz, hogy legmagasabb minõségû turisztikai szolgáltatások jöhessenek létre. A másik fõ téma az osztrák-magyar együttmûködések erõsítése, ugyanis egy táj van, így együttes a felelõsségünk is. Sajnálatos módon viszont 15 év együttmûködés után sem tartunk ott, ahol ezt Taschner Úr optimálisnak tartaná, ugyanis a szoros együttmûködés szándéka, igénye nagyrészt hiányzik. Az Európai Unió ugyan adna kész receptet a szorosabb együttmûködésre, illetve létezik is egy olyan határon átnyúló jogi egységszervezet, a Karawanken Geopark, ahol igenis tud mûködni EU-s térben az egy szervezet, egy költségvetés, egy iroda (abban vegyesen osztrák-szlovén munkatársak) koncepció. Ehhez azonban még nagyon sokat kell fejlõdnie az osztrák-magyar partnerségnek ezen a területen, de legalább áll elõttünk egy követendõ, jó példa!

Ezután egy rövid, de nagyon tartalmas tárlatvezetésnek lehettünk vendégei, ami betekintést engedett a barokk fõúri élet hétköznapjaiba, és a megelevenedett múlt különleges élményében részesülhettünk.

Miután búcsút vettünk a csodás Esterházy Palotától, gördültünk tovább újra a határon túlra Rusztra, ahol Gerald Szivacz tartott nekünk elõadást a gyönyörû, középkori szabad városról. Szivacz Úr humorral fûszerezett változatossággal, de kellõ komolysággal vezetett körbe minket ezen a kis középkori városon, amit méltán neveznek Burgenland építészeti ékszerének, és nem utolsó sorban a „gólyák városának”. Az óváros 2001-óta az UNESCO világörökség része.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves elõadónak, szervezést segítõnek és érdeklõdõ résztevõnek, hogy aktív jelenlétükkel, újfent emelték, utolsó gördülõ Képzési Akadémiánk színvonalát!

 

A ConnReg AT-HU projekt a Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttmûködési Program 2014-2020 keretében valósul meg.

fotógaléria

további hírek