hírek

Clusterix 2.0 - Az elsõ Román-Magyar közös klaszterkonferencia

Az elsõ Román-Magyar közös klaszterkonferenciára került sor 2018.november 20-22 között Nagyvárad és Debrecen városaiban, amelynek létrejöttét a Clusterix 2.0 projekt is támogatta.

A Clusterix 2.0 által is támogatott elsõ határon átnyúló magyar-román klaszterkonferencia Nagyvárad és Debrecen városaiban került megrendezésre 2018. november 20-22. között. A konferencián mindkét nemzet klasztermenedzserei és a klaszterfejlesztéssel kapcsolatos szervezetek vettek részt.

Az elsõ nap során, 2018. november 20-án a hivatalos köszöntõket követõen számos szakmai jellegû elõadást hallhattunk európai szakértõktõl, amely során a Clusterix 2.0 vezetõpartnere is bemutatta a résztvevõk számára a partnerek által megfogalmazott szakpolitikai ajánlásokat. A délutáni program során alapvetõen három nagyobb tématerület mentén került lebonyolításra:

  1. Új innovációs modellek a gyorsan változó világunkban
  2. Hogyan lehet támogatni és tovább fejleszteni a klaszter menedzsment szervezeteket? (Ebben a szekcióban Körmendy Gál kolléga vezetõ szakértõként vett részt a moderált beszélgetésben)
  3. Digitalizáció

A konferencia második napja ismét egy hivatalos köszöntõvel kezdõdött, majd ezt követõen további szakmai elõadások következtek, ami a konferencia harmadik napjának egy részét is érintette. Összesen öt nagyobb tématerületen hallhattak izgalmas elõadásokat a résztvevõk:

  1. Klaszterek, mint az innováció „eszközei”
  2. Egy érdekes, innovatív „kérdezz-felelek” felmérés a klaszterekrõl Körmendy Gál (Nuygat-Pannon Nonprofit Kft.) és Zombori Zita szakértõk moderálása mellett
  3. Az "Y generáció" és az új start-upok
  4. Klaszterfejlesztési modellek
  5. Panelbeszélgetések (az egyetemek szerepe a klaszterekben, illetve a tradícionális klaszterek az új világban címmel

A negyedik és ötödik téma a klaszterkonferencia harmadik napján került sor, csakúgy, mint a Clusterix 2.0 projekt steering meeting találkozójára, amelyet a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. szervezett meg a projekt partnerségének.

Az intenzív, egynapos (és egyben a projekt elsõ három évének utolsó) partnertalálkozó során elsõként a regionális tevékenységek áttekintésére került sor: hol milyen eredmények születtek, milyen találkozók zajlottak, milyen sikeres fejlesztések mentek végbe a legutóbbi találkozó óta?

A következõ napirendi pont során a partnerek bemutatták a regionális akcióterv draft változatát a jelenlevõk számára, illetve áttekintésre kerültek azok a fõbb kritériumok, amelyeknek mindenképp szerepelni kell a dokumentumban. A kérdések megválaszolását követõen egy-egy témában elõadásokat hallhattunk:

  • a dániai partner révén skype elõadást hallhattunk a legújabb PPI tanulmányról
  • illetve a gender-mainstreaming témájában egy svéd (pontosabban Skane regió) jó példáját ismerhettük meg.

A tartalmas és fárasztó napot követõen egy kellemes hangulatú vacsorával búcsúztak el egymástól a partnerek – a következõ találkozóra várhatóan 2019. õszén kerül sor Romániában.

fotógaléria

további hírek