hírek

BIG AT-HU: Magyar nyelv a winzendorfi óvodában és iskolában mint példajellegű modell

"A magyar nyelv integratív közvetítése a winzendorfi óvodában és iskolában" címmel a Tartományi Kormányhivatal Óvodai Osztályának, mint a BIG AT-HU projekt vezető partnerének szervezésében határon átnyúló hospitáció került burgenlandi, bécsi és magyar pedagógusok részére megrendezésre Winzendorfban.

2019. február 27-én a BIG AT-HU uniós projekt keretében a magyar nyelv közvetítését bemutató határon átnyúló hospitáció került megrendezésre a winzendorf-muthmannsdorfi óvodában és iskolában. Burgenland, Bécs és Nyugat-Dunántúl térségébõl érkezett mintegy 25 intézményvezetõ valamint óvoda- és iskolapedagógus Winzendorfba. A résztvevõk betekintést nyerhettek az óvodában és az iskolában megvalósuló, egymásra épülõ magyar, mint szomszédos nyelv fejlesztésének pedagógiai koncepciójába, valamint a nyelvfejlesztéssel kapcsolatos szervezési szempontokat is megismerhették.

Az óvodában Gertrude Taschner, az illetékes óvodai szakfelügyelõ, Judith Holzinger óvodavezetõ, az iskolában Monika Wachlhofer iskolaigazgató és Christine Pollak iskolai minõségmenedzser köszöntötték a résztvevõket. Ezután a vendégek megtekinthettek egy-egy környezetismereti órát, melynek keretében integrált módszerrel valósul meg a magyar nyelvoktatás, valamint óvodai foglalkozások keretében figyelhették, meg, hogy miképp zajlik a magyar nyelv fejlsztése. Az ezt követõ reflexiós beszélgetésen Ernestine Sochurek polgármester asszony köszöntötte a résztvevõ pedagógusokat. Christa Kirchner, a Tartományi Óvodai Osztály képviselõje nagyra értékelte az óvoda és az iskola vezetõinek és pedagógusainak a korai idegen nyelvfejlesztése és a határon átnyúló együttmûködések iránt tanúsított nagy elkötelezettségét.

Az óvodában immár 2012 óta tevékenykedik magyar anyanyelvi óvónõ, aki játékos módon ismerteti meg a magyar nyelvet a gyermekekkel. A winzendorfi iskola az Alsó-Ausztriai Nyelvi Offenzíva keretében kínálja fel már az elsõ osztálytól a magyar nyelv (további) tanulásának lehetõségét. Az idei tanévtõl kezdõdõen az elsõ és a második osztályban a magyar nyelv oktatása a környezetismeret, ének-zene és rajz tanórákba beépítve, integrált módszerrel történik. A BIG AT-HU projekt egyik célja a korai idegennyelv elsajátításának ösztönzése: Ausztriában a magyar, mint idegennyelv, Magyarországon a német, mint idegennyelv elsajátítása zajlik. Ezen kívül a projekt a pedagógusok részére többek között élményszerû szakmai tapasztalatcserét is kínál.

A magyar óvodákkal és iskolákkal való további együttmûködést egy új európai uniós projekt keretében tervezik.

A rendezvény az Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttmûködési Program támogatásával megvalósuló „Oktatási együttmûködések az AT-HU határ régióban – BIG AT-HU” elnevezésû projekt keretében került megrendezésre. A projekt célja az osztrák-magyar határrégióban élõ gyermekek és fiatalok többnyelvûségi és interkultúrális képességeinek fejlesztése.

fotógaléria

további hírek