hírek

ConnReg AT-HU Zárórendezvény 2019.06.18. Sopron

Konferenciával zárult 2019. június 18-án Sopronban a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft., a Regionalmanagement Burgenland GmbH. és a NÖ.Regional.GmbH. partnerségében megvalósult Connecting Regions (ConnReg AT-HU) projekt.

 

A Connecting Regions (ConnReg AT-HU) Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program támogatásával megvalósuló projekt célja, egyrészt az osztrák-magyar határtérségben meglévõ helyi és regionális szakmai hálózatok határon átnyúló együttmûködésbe történõ bevonása volt, másrészt pedig lehetõség biztosítása számukra 2020 utáni potenciális együttmûködési témakörök meghatározására és kidolgozására.

A soproni zárórendezvényt Varga Eszter, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója nyitotta meg. A rendezvény résztvevõit Németh Zoltán, Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés Elnöke ésGünter KOVACS, Szövetségi Tanácsos köszöntötte.

A projekt szakmai eredményeit a projektpartnerek részérõl Halinka Péter, Nyugat-Pannon Nonprofit Kft., Annemarie Trojer, NÖ.Regional.GmbH és Dietmar Baurecht, Regionalmanagement Burgenland GmbH, illetve a projektben szakértõként közremûködõ mecca Consulting képviseletében Hannes Schaffer ismertette.

A ConnReg AT-HU projekt során a határon átnyúló közös munka egyik bázisát jelentette a tudásmegosztás. A jó együttmûködés érdekében szükséges a határrégiókban élõ emberek mindennapi tevékenységeinek keretfeltételeit ismerni. Ebbe beletartozik az interkulturális sajátosságok, törvények és jogok, irányítási struktúrák és kompetenciák ismerete (ki miért felelõs), a közös projekt- és folyamatmenedzsment megalkotása. Ennek érdekében az egyes speciális célcsoportok igényeinek megfelelõen kerültek megrendezésre a projekt keretében határon átnyúló Képzési Akadémia rendezvények és interkulturális tréningek.         

A határon átnyúló szakmai, intézményi együttmûködések tematikus területeinek továbbfejlesztésére különbözõ eszközök állnak rendelkezésre. A projekt keretében az AT-HU INTERREG projektpartnerek körében lebonyolított on-line lekérdezés, az intézményi szakértõkkel folytatott mélyinterjúk, a tematikus post-2020 workshopok és „Európa helyben”-roadshow során jövõbeli, határon átnyúló együttmûködésben, az AT és HU oldal által egyaránt fontosnak tartott tematikus súlypontok, fejlesztési irányok kerültek beazonosításra a post-2020 idõszakra vonatkozó EU-s elõírások, rendelettervezetek figyelembevételével. 

A helyi és kistérségi partnerségek mindig is fontos bázisai voltak - ill. lesznek is - az emberek határon átnyúló együttmûködésbe történõ bevonásának, megnyerésének. A helyi szintû tudatformálás által új, ill. erõsebb partnerségek jönnek létre, melyek tartósan fennmaradó kezdeményezések formájában tovább élnek. A kis kezdeményezéseket ezért szükséges ösztönözni és határokon átívelõvé tenni, a projektreleváns kapcsolatokat kiépíteni, illetve még inkább elmélyíteni. A ConnReg AT-HU projekt keretében több ilyen kis határon átnyúló kezdeményezés is támogatásra került, például tolmácsolási költség vagy utazási költség finanszírozásának formájában.

A projekteredmények bemutatását, a résztvevõk jövõbeli osztrák-magyar határon átnyúló együttmûködéseit szakmai inputokkal támogató elõadások követték. Dr. Harald Ladich, az INTERREG V-A AT-HU Program burgenlandi Regionális Koordinátora az AT-HU INTERREG Program 2021-2027 hamarosan induló tervezési folyamatáról beszélt. Lajtmann Csaba, az Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke a klímavédelem fontosságát hangsúlyozta az együttmûködések során, bemutatta a Szövetség eddigi munkáját és eredményeit, továbbá felhívta a figyelmet az ennek érdekében elõttünk álló feladatokról. Dr. BERÉNYI János a Közlekedéstudományi Intézet tudományos tanácsadója és Jakob Pachschwöll a Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH-tól, a közlekedési szövetségrõl, mint a határon átnyúló közlekedés-szervezés európai jógyakorlatáról beszélt. Ocskay Gyula, intézetigazgató és Hüse-Nyerges Enikõ, tervezõ-elemzõ, projektmenedzser a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítõ Szolgálatától (CESCI) a határ menti együttmûködés intézményi és finanszírozási hátterének javítási lehetõségeit mutatta.

 

fotógaléria

további hírek