hírek

RURES projekt negyedik alkalommal megrendezett LSG találkozója a vasvári geotermikus fûtõmûben

A RURES projekt negyedik mûhelymunkájára került sor 2019. december 4-én a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében. A találkozó elsõ részében a 2015-ben elkészült vasvári geotermikus fûtõrendszert és annak mûködését ismerték meg a jelenlévõ önkormányzatok képviselõi, illetve a résztvevõ egyetemek tanárai és hallgatói, mellett az energiahatékonysággal foglalkozó kisebb szervezetek.

 

A rendszer kiépítése több mint 600 millió forintból, az Európai Unió támogatásával valósult meg. A fejlesztéseket a Régióhõ Kft. végezte el, melynek képviseletében Németh István mutatta be a rendszert. Az energiahasznosító rendszerrel évente közel 22 terajoule földgáz helyettesíthetõ geotermikus energiával, melyhez 136 375 köbméter termálvizet használnak fel. A 2015 márciusában indított és fél év alatt befejezõdött kivitelezés során a már meglévõ kút párjaként egy 2524 méter talpmélységû, óránként 45 köbméter térfogatáramú új kutat fúrtak, amelybõl 85 Celsius fokos termálvizet termelnek ki. Németh István elmondta, hogy 2010-ben a 147-es kormányrendelet kongatta meg a vészharangot a Vasváron akkor már majdnem 20 éve mûködõ, bár nem túl jelentõs geotermikus energiahasznosítás fölött. A helyi hõszolgáltató és az önkormányzat nehéz helyzet elé került, mert a rendelet szerint vagy rövid idõn belül megvalósítja a visszasajtolást, vagy bezárhatja a termálkútját. A helyiek az elsõ megoldást választották. A kútfúrásnál a tervezett 2300 m-es mélységet elérték, azonban a vízadó réteget nem találtak. Természetesen tovább kellett fúrni, egészen 2436 m-ig, ahonnan az iszapveszteség egyre erõsödött. A kút végleges mélysége meghaladja így a 2500 m-t. Az elvégzett rétegsavazás ellenére a kút próbatermeltetése során csak 36m3/h vízhozamot értek el, ami elmaradt várakozástól, viszont a víz hõmérséklete pár nap alatt 80°C fölé emelkedett, ami szerencsésen ellensúlyozta a kisebb vízhozamot. A beruházás célja – a földgáz kiváltása – így nem forgott veszélyben.

A fûtõmû bemutatását követõen a találkozó a vasvári Békeházban folytatódott. Simon Zsolt, mint a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. projektmenedzsere üdvözölte a résztvevõket, röviden összefoglalta milyen tevékenységeket foglal magába a projekt, mit tud hasznosítani a projektbõl egy-egy önkormányzat, illetve milyen feladatok zárultak le eddig és mik a következõ teendõk a projekten belül.

A rövid ismertetést követõen, Štefan ®ohar a LEA Pomurje szlovén energiaügynökség képviseletében mutatta be a Green Line (SIHU200) projektben elkészült számviteli kalkulátort. Az eszköz lényege, hogy az egyes önkormányzatok felvihetik a víz-, fûtés- és áramfogyasztásukat, melyet figyelemmel tudnak követni és egyes beruházások hasznosságát meg tudják vizsgálni. A rendszer már évek óta mûködik Szlovéniában és a cél, hogy Magyarországon is tudják használni a helyi önkormányzatok, iskolák és egyéb középületek.

A találkozó utolsó részében Dr. Pintér Gábor a Pannon Egyetem tanára mutatta be a geotermikus energia hasznosítását, mind európai, mind magyar vonatkozásában. Az elõadásában kihangsúlyozta, hogy Magyarország adottságai megfelelõek, fõleg az ország nyugati határszéle és délkeleti országrész, de figyelemmel kell lenni arra, hogy a geotermikus energia helyhez kötött, mivel a szállítása csak energiaveszteséggel oldható meg. Emellett a víz minõsége és ásványi anyag tartalma is jelentõs, ha ásványi anyagokban gazdag, akkor inkább balneológiai célra használják. Az elõadás zárásaként pedig – szintén a Green Line projektben elkészült – egy geotermikus 3D-s modell került bemutatásra, melyen jól láthatók az évmilliók során lerakódott rétegek és az azokban rejlõ potenciál.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/RURES.html

fotógaléria

további hírek