hírek

SMART Pannonia zárókonferencia: A mobilitás összeköt – „Klímabarát mobilitás a határrégióban”

Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló SMART Pannonia projekt futamideje közel hat év után 2022. március 31-én ér véget, ezért március 9-én, az Eisenstadti Kulturális és Kongresszusi Központban tartott zárókonferencián bemutatásra kerültek a határon átnyúló fenntartható mobilitás elősegítése érdekében tett lépések és az elért eredmények, valamint a jövőbeni tervek. A „Klímabarát mobilitás Burgenland/Nyugat-Magyarország határon átnyúló régióban” tematika köré épülő rendezvényre több, mint 80 magyar és osztrák szakember, szervezet, valamint önkormányzat képviselői érkeztek Eisenstadtba, illetve az élő közvetítést kísérték figyelemmel.

A SMART Pannonia és a Low Carb Mobility projektek keretében 2016 óta tervezett és megvalósított tevékenységek összefoglalása után a jelenlévő közigazgatási és közlekedési szakértők az „Aktív mobilitás” és a „Közösségi közlekedés” fókusztémák alapján megvitatták a határon átnyúló együttműködés fontosságát az új gazdasági, ökológiai és szakpolitikai kihívások tükrében. Hangsúlyozták, hogy különösen a jövőbe mutató közlekedési formák, mint például a vasút, a mindennapos kerékpározás vagy az e-mobilitás fokozottan igénylik a határon átnyúló tervezést és együttműködést, és így olyan kihívásokat jelentenek, amelyeket a legjobb közösen kezelni.

Intenzívebb együttműködés

Burgenland és Magyarország magas rangú politikai képviselői, köztük Kiss-Parciu Péter, a regionális és határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, egy ezt követő vitakörben több aktuális kihívás közös kezelésének fontosságát említették. A megbeszélés valamennyi résztvevője egyetértett abban, hogy a funkcionálisan összekapcsolt térség jövőbeni problémáit - mint például a soproni térség közlekedési helyzetét - csak a jó együttműködés hagyományainak folytatásával lehet megoldani.

A nap fénypontja a határon átnyúló együttműködések elmélyítéséről szóló szándéknyilatkozat volt, amelyet Heinrich Dorner, Burgenland közlekedési ügyekért felelős tartományi tanácsosa, Németh Zoltán, Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke, és Dr. Balázsy Péter főjegyző, mint Vas megye képviselője ünnepélyesen aláírt, és amelyben további együttműködési lépéseket irányoztak elő.

Együtt alakítjuk a jövőt

A Burgenlandi Mobilitási Központ által a projektpartner szervezetekkel együttműködve összeállított délutáni program lehetőséget nyújtott a magyar és osztrák résztvevőknek, hogy az Interreg-projekteket különböző nézőpontokból tekintsék át. Bemutatásra kerültek az alternatív meghajtású járművek közösségi közlekedésben betöltött szerepéről szóló tanulmányok, valamint kiemelésre kerültek a mobilitási átállás energiagazdasági szempontjai. Végül a határon átnyúló tömegközlekedés összekötő jellegére világított rá a Raaberbahn AG és a GYSEV Zrt. képviselőinek közös előadása a vasútállomási fejlesztések és korszerűsítések szemléltetése során.

A zárókonferencia tartalmas programja az ismeretek bővítése mellett a tudatosság növelésének hangsúlyozására is kiterjedt, mely kulcsfontosságú a klímabarát mobilitás tekintetében. Minden résztvevő egyetértett abban, hogy a határ menti régió klímabarát mobilitását illetően: Jó úton járunk, de még messze vagyunk a célunktól / Bár jó úton járunk, még sok a tennivaló.

fotógaléria

további hírek