hírek

ConnReg AT-HU: Közös tanulás, egyeztetés és megvalósítás

2016.11.16-án tartottuk meg a "Connecting Regions AT-HU" Interreg V-A projekt nyitókonferenciáját. Több mint 100 résztvevőhöz sikerült eljuttatni az információkat a projekt által kínált lehetőségekről, amelyek a határon átnyúló együttműködések javítását célozzák meg.

A köszöntõk során a megszólalók - Martin Schuster polgármester, az Alsóausztriai Tartományi Parlament képviselõje, a Regionalverband Industrieviertel elnöke, Christian Illedits a Burgenlandi Tartományi Parlament elnöke és Perényi Zsigmond Nemzetközi helyettes államtitkár, valamint Németh Zoltán a Gyõr-Moson-Sopron Megyei közgyûlés elnöke – azt hangsúlyozták, hogy mennyire fontos a határtérség további közös fejlesztése. Martin Schuster polgármester, az Alsóausztriai Tartományi Parlament képviselõje (a Regionalverband Industrieviertel elnöke) azt is elmondta, hogy ebben nem csak a nagy projekteknek és a nemzetközi szerzõdéseknek van szerepe, hanem a kis kezdeményezéseknek is a helyi önkormányzatok és régiók részvételével. A közös tudásbázis elérése a projekten keresztül központi szerepet tölthet be az Ausztria és Magyarország közötti együttmûködésben.

 

A vendégelõadók mellett – Hermann Hansy (NÖ.Regional) Centrope témában, Josef Laferl  Schneebergland és Brummer Krisztián Sopron városának képviseletében példaértékû kis kezdeményezések témában és Juhász Géza (Lehner Tudásközpont) GIS felhasználási területek a határon átnyúló területfejlesztésben témában – a projekt partnerei bemutatták a projektet és a projekt által kínált lehetõségeket.

Tanulás. Egyeztetés. Megvalósítás. A ConnReg AT-HU* három kulcstevékenység köré csoportosul:

  1.  Közös, határon átnyúló tudásbázis kialakítása: A Képzési Akadémia (ami egy rendezvénysorozatot takar) keretében különbözõ témákkal ismerkedhetnek meg a résztvevõk, úgy mint osztrák és magyar közigazgatási struktúrák, EU-s regionális politika, nemzetközi menedzsment. Ezáltal legyõzhetõk a határon átnyúló együttmûködéseket gátló akadályok, illetve az együttmûködések minõsége is javul egymás megértésén keresztül.
  2. Határon átnyúló, stratégiai regionális politika és területfejlesztés: Stratégia a határon átnyúló területfejlesztéshez, valamint további tematikus stratégiák regionális- és programszinten. Ennek érdekében szakmai konferenciák, hálózati találkozók, szakmai kirándulások, munkacsoport találkozók megrendezése.
  3. Mikroregionális és helyi hálózatok és kezdeményezések: A „people to people” tevékenységek címszó alatt olyan projektek kerülnek megnevezésre, amelyeknek középpontjában az áll, hogy a szomszédos országokban élõk és az általuk képviselt szervezetek célzottan megismerhessék egymást. Mikroregionális-, városi- és önkormányzati együttmûködéseket, de kisebb terveket (pl.: egyesületek hálózatosodása) is fog támogatni a ConnReg AT-HU projekt. Támogatjuk a határon átnyúló tapasztalatcserét és ezzel egy köteléket képezve a késõbbi tevékenységekkel és projektekkel, ami egy fontos adalék a közös Európa gondolat minden emberhez való eljuttatásához. A partnerkeresés, a szervezés és a határon átnyúló ismerkedés során egyaránt támogatjuk Önt/Önöket! Ennek keretében különbözõ szolgáltatásokkal tudja Önt/Önöket segíteni a ConnReg AT-HU projekt, úgy mint tolmácsolás, útiköltség, stb.

Zárásként Gombás Ágnes (Széchenyi Programiroda) Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttmûködési Program elsõ tapasztalatairól számolt be és a már támogatást nyert projektek képviselõi tudták röviden ismertetni terveiket. Ezzel mindenki bepillantást nyerhetett, hogy mely témák feldolgozása kezdõdött már meg határon átnyúlóan, illetve megteremtette az elsõ lehetõséget a projektek közötti szinergiák felfedezésére.

Nyugat-Magyarország, Burgenland és Alsóausztria területérõl három tapasztalt partnerünk áll rendelkezésére, s várja, hogy felvegye vele a kapcsolatot:

Regionalmanagement Burgenland GmbH | Mag. Dietmar BAURECHT
TELEFON: +43 5 9010 2434 | E-MAIL: dietmar.baurecht@rmb.at

 

NÖ.Regional.GmbH | Mag.(FH) Annemarie TROJER
TELEFON: +43 2622 27 156 | EMAIL: annemarie.trojer@noeregional.at

 

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. | Péter HALINKA

TELEFON: +36 94 500-495 | EMAIL: peter.halinka@westpannon.hu

 

* A projekt a Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttmûködési Program 2014-2020 keretében valósul meg.

 

fotógaléria

további hírek