hírek

Clusterix 2.0: Nemzeti Klaszternap Budapesten

A Clusterix 2.0 projekt keretében a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. által megrendezésre kerülõ Nemzeti Klaszternapra 2017. június 23-án került sor Budapesten.

A találkozónak az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar épülete adott otthont. A regisztrációt követõen Körmendy Gál, a Clusterix 2.0 projekt szakmai felelõse és dr. Lazányi Kornélia, az Óbudai Egyetem dékánhelyettese köszöntötte a találkozóra érkezõ mintegy 20 résztvevõt.

A köszöntõt és az egyetem klaszterekkel kapcsolatos tevékenységeinek bemutatását követõen Keller Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium Klaszterosztályának vezetõje tartott egy rövid ismertetõt a magyarországi klaszter akkreditációs rendszerrel, és a hazai klaszterpolitikai célokkal kapcsolatban.

Ezt követõen Körmendy Gál, az Innovatív Klaszterek Országos Szövetségének elnöke mutatta be a szövetség által nyújtott legfõbb szolgáltatásokat, illetve a kezdeményezés hosszú távú céljait.

A találkozón elõadást tartott az Innoskart Klaszter részérõl Pintér Zsuzsa is, aki a nemzetköziesedés, mint fejlõdési folyamat egyik fontos mérföldkövét emelte ki, amely a silver excellence minõsítés megszerzésében is fontos szerepet játszott (2014-es év folyamán, Kelet-Európában elõször).

A kávészünetet követõen a transznacionális együttmûködési lehetõségekre, illetve néhány jógyakorlat bemutatására került sor:

  • Az elsõ jógyakorlatot Carmen Boiciuc mutatta be (skype segítségével, angol nyelven), aki az Astrico textilipari együttmûködés gyakorlati példáját mutatta be Északkelet Romániából.
  • Deák Máté, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. részérõl a Clusterix 2.0, illetve annak elõzményprojektjérõl, a Clusterix (Interreg IVC) kezdeményezésrõl számolt be a résztvevõk számára
  • A Clusters3 projekt hazai partnerei nevében Körmendy Gál mutatta be a projekt legfõbb céljait, klaszterfejlesztési módszertanát, illetve a Clusterix 2.0 projekthez képest a különbségeket és a hasonlóságokat, illetve röviden bemutatásra került a két Interreg Europe program keretében támogatást nyert projekt cross-fertilization tevékenységét.
  •  A V4ClustGo projekt legfõbb tanulságait Körmendy Gál mutatta be a résztvevõk számára
  • A nemzeti klaszternapot Francesca Volpe skype elõadása zárta le, amely során az olasz IncluSilver és TracE-kEi projektek legfõbb tapasztalatait osztotta meg a találkozó résztvevõivel.

fotógaléria

további hírek