hírek

LENA Helyi kapacitásfejlesztõ workshop Szatmár-Beregben

A szakmai találkozó célja a vadon termõ növényekhez kapcsolódó szereplõk megismerése, a jelenlegi piaci helyzet felmérése volt, megalapozva a a következõ másfél évben megvalósítandó tevékenységeket.

 

 

A workshop elsõ napján Pálinkás György, Beregdaróc polgármestere köszöntõjét követõen Kirsten Palme, a WWF Magyarország munkatársa ismertette a LENA projekt célját, tevékenységeit, partnerségét.

Ezután a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának két munkatársa Ebesfalvi Sarolta és Habarics Béla ismertette a célterületen mûködõ, természetvédelmez kapcsolódó intézményrendszert, felelõsségi jogköröket.

Ezt követõen Pálinkás György rövid elõadást tartott a település jelenérõl, jövõjérõl, amely szorosan kapcsolódik a vadon termõ növényekben rejlõ lehetõségekhez. A növények fenntartható gyûjtéséhez, a FairWild Standard ökológiai és társadalmi elveihez kapcsolódó képzést Kirsten Palme tartotta meg, ezzel egy – a környéken még nem, vagy kevésbé ismert – szemléletmódot bemutatva a résztvevõknek.

Sajnálatos módon – az elõzetesen tervezett programtól eltérõen – FairWild tanúsítvánnyal rendelkezõ szervezettõl nem tudott megjelenni képviselõ, így a csoportmunka következett, amely azonban rendkívül tanulságos volt, a beszélgetés tematikája jelentõsen kibõvült, befolyásolva a következõ évi pilot tevékenységek alakulását, valamint az éppen készülõ tanulmányok, szakpolitikai ajánlások részleteit is.

A második napon lebonyolított tanulmányút sikeres volt, megismerhettük a környékbeli településen élõk jelenlegi helyzetét, valamint a természetvédelmi területekhez kapcsolódó problémákat, továbbá a jelenlegi szabályozási/támogatási rendszer hiányosságait, ellentmondásait.

Összességében a kétnapos rendezvény – minden résztvevõ szerint – várakozáson felüli eredménnyel zárult.

fotógaléria

további hírek