hírek

Transdanube.Pearls: Az elsõ mérföldkövek: a közös alapelvek és a fenntartható mobilitás menedzserek képzése

9 európai ország 30 közlekedési és turisztikai szakértõje vett részt transznacionális képzésen a bulgáriai Silistrában, hogy okleveles mobilitási menedzserré válhasson. A képzés a Transdanube.Pearls Európai Uniós projekt részét képezte, ami a harmadik partnertalálkozót követõen került megvalósításra. A partnertalálkozón a partnerek közösen elfogadták a Közös alapelvek c. dokumentum végsõ változatát, amely a hálózat és a Pearl tagság alapkövetelményeinek és kritériumainak tudható be.

9 európai ország 30 szakértõje kapott Transdanube.Pearls fenntartható mobilitási menedzser oklevelet. A fotót készítette:© Transdanube.Pearls

A Transdanube.Pearls projekt harmadik partnertalálkozóját a bulgáriai Ruséban tartották 2017. október 2-3. között.  A megbeszélésen a partnerek elfogadták a „közös alapelvek” végsõ változatát, amely fontos mérföldköve a projektnek és a transznacionális hálózatnak, mely a projekt lebonyolítása alatt kerül létrehozásra. A projekt célja, hogy fejlessze azokat a célállomásokat, Gyöngyszemeket (Pearls) a Duna mentén, amelyek a turizmus fejlesztése és a fenntartható mobilitás iránt elkötelezettek. Így a közösen megállapított kritériumok azok a minimális követelmények, amelyeknek a jövõbeli Gyöngyszemeknek (Pearls) meg kell felelniük. A dokumentum többek között meghatározza, hogy a Gyöngyszemen belül és abból kiindulva, illetve ide érkezve is lehetõség legyen a fenntartható közlekedési módok használatára, a mobilitási és turisztikai tanácsadás magas szintjére (pl. mobilitási információs központban, stb.). Ezeken felül a partnerek megtárgyalták a közlekedési szolgáltatások bevezetésének következõ lépéseit: a fenntartható regionális turisztikai és mobilitási tervet (SRTMP), és a transznacionális turisztikai csomagot is.

Ezek után került megrendezésre a bulgáriai Silistrában 2017. október 5-7. között a fenntartható mobilitási menedzserek transznacionális képzése, amelyet a „Civil Társadalom Fenntartható Fejlõdése” Klub (CSDCS, bolgár projektpartner) szervezett. A képzés a projekt részét képezte, melynek célja, hogy elõsegítse a Duna mentén a fenntartható mobilitási és turisztikai kapacitásbõvítést. A képzés során 9 európai ország 30 képviselõjének tréningjét két nemzetközi mobilitás szakember végezte az interaktív képzési órákon. A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. részérõl Deák Máté projektmenedzser, míg a társult stratégiai partner (ASP) részérõl Horváth Dóra (GySEV Zrt.) vett részt a transznacionális képzésen.

A képzés tartalmazta a mobilitás menedzsment elméleti alapjait, a fenntartható városi közlekedés módszertani alapjait (SUMP), amit a projekt ideje alatt be kell építeni a fenntartható regionális turisztikai mobilitás tervekbe (SRMTP) is. További téma volt még a mobilitási menedzsment szolgáltatások, a regionális közlekedési központok és a jó gyakorlatok, amelyeket megbeszéltek és értékeltek. A partnerszervezetek, valamint a turisztikai és a közlekedési regionális szakemberek (pl. a jövõbeli mobilitási központok potenciális munkatársai) vettek részt a képzésen, és megkapták az Osztrák Környezetvédelmi Ügynökség és a „Civil Társadalom Fenntartható Fejlõdése” Klub által kiállított „Transdanube.Pearls: Fenntartható Mobilitás Menedzser” oklevelet. A képzés ezen felül lehetõséget nyújtott a partnerek jobb megismerésére, ezáltal is javítva az együttmûködést és a kapcsolatrendszert a Duna mentén elhelyezkedõ jövõbeli Gyöngyszemek (Pearls) között. Az újdonsült mobilitás menedzserek a megtanultakat a helyi sajátosságokhoz fogják igazítani, majd ezt követõen regionális képzéseket tartanak, hogy átadják a megszerzett tudást a partnereknek, és így a fenntartható közlekedés koncepciója regionális szinten is beépülhessen a köztudatba.    

 

A projektrõl

Az uniós projekt két és fél évig tart, az Interreg – Danube Transnational Program keretében, összköltsége 2,9 millió euró. Összesen 9 európai ország 15 partnerszervezete és 24 stratégiai partnere vesz részt a közös munkában, elkötelezve magát a fenntartható közlekedés és turizmus eszméje iránt. A projekt ideje alatt minden partner a fenntartható közlekedési módok fejlesztését hangsúlyozza olyan tevékenységekkel, mint a közlekedési információs központok létrehozása, a közlekedési menedzserek alkalmazása, az elkötelezett helyi és regionális turisztikai/mobilitási vállalkozások támogatása, a lakosság és a turisták közlekedéssel és a turizmussal kapcsolatos tájékoztatásának javítása. Ezen kívül fejlesztik a kerékpárok kölcsönzési, tárolási és szállítási lehetõségeit, valamint a kerékpárutakat. Mindezt azzal az egyértelmû céllal, hogy a Duna mentén a fenntartható közlekedés a mindennapok részévé válhasson.

fotógaléria

további hírek