hírek

Amazon of Europe Bike Trail - Szakértõi mûhelytalálkozó Lenti városában

Az Amazon of Europe Bike Trail projekt keretében 2018. december 11-én, egy napos mûhelytalálkozó került megrendezésre Lentiben.

A rendezvény elsõsorban a projekt Zala megyei érintettjeit célozta, a helyi érdekeltek - települések képviselõi, szolgáltatók, egyesületek, nonprofit szervezetek – mellett a projektben résztvevõ partnerek közül a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, valamint a Zala Megyei Önkormányzat (mint társult stratégiai partner) is képviseltette magát. A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. részérõl 3 fõ – Polgár Tibor stratégiai igazgató, Deák Máté projektmenedzser és Bolyós Ádám projektasszisztens –vett részt a mûhelytalálkozón.

Az esemény elsõ blokkjában elõadások megtartására került sor, elsõként Polgár Tibor mutatta be az Amazon of Europe Bike Trail transznacionális projektet, kiemelve a kezdeményezés legfontosabb jellemzõit és fõ célkitûzéseit, valamint Zala megyei vonatkozásait. Ezt követõen két másik, kurrens helyi kerékpáros kezdeményezés mutatkozott be a résztvevõknek: a letenyei „Happy Bike” címû projektet Vinhoffer Judit, projektmenedzser ismertette, a nagykanizsai „Cycle in a Network 2.0” elnevezésû projektrõl pedig Cseke Bence projektmenedzser beszélt. Mindkét esetben megismerhettük az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló projektek céljait, elemeit, megvalósításuk folyamatát és a várható eredményeit, továbbá jól kirajzolódtak az Amazon of Europe Bike Trail projekttel való kapcsolódási pontok is. Az elsõ blokk negyedik – egyben utolsó – elõadásaként Megyer Csaba, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság képviseletében mutatta be a Nemzeti Park megvalósult és folyamatban lévõ turisztikai fejlesztéseit, valamint az erre vonatkozó további terveket és elképzeléseket.

A kávészünetet követõen a második blokk keretében a résztvevõk megvitathatták az elõadások során felmerült kérdéseket, továbbá kifejthették véleményüket és megoszthatták saját tapasztalataikat a térség turizmusára, ezen belül különösképp a kerékpáros és ökoturizmusára vonatkozóan. Az interaktív jellegû szekció során értékelésre került a jelenlegi turisztikai helyzet, terítékre kerültek a szálláshelyek és a kapcsolódó szolgáltatások mennyiségi és minõségi jellemzõi, a terület természeti és kulturális attrakciói, a térségbe látogató turisták fõbb jellemzõi, a kerékpáros infrastruktúrával kapcsolatos kérdések, továbbá a résztvevõk által szükségesnek vélt jövõbeli fejlesztési irányok is. A mûhelytalálkozó értékes primer információk begyûjtésére biztosított lehetõséget, melyek a 3. számú munkacsomag keretében kidolgozásra kerülõ, társadalmi-gazdasági helyzetelemzésbe kerülnek integrálásra.

fotógaléria

további hírek