hírek

BIG AT-HU: Szakértői- és munkacsoport találkozó

2017. november 14-én került megrendezésre Szombathelyen az Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttműködési Program keretében megvalósuló "Oktatási együttműködések az AT-HU határ régióban - BIG AT-HU" elnevezésű projekt két témában szervezett szakmai programja a magyar oldali projektpartner, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. szervezésében.

 

A résztvevõk között üdvözölhettük a magyar oldalon kiválasztott pilot óvodák és iskolák intézményvezetõit és pedagógusait, a KLIK Gyõri Tankerületi Központjának képviselõit valamint a Soproni Egyetem szakmai munkatársait, továbbá a projekt vezetõ partnerének, az Alsó-Ausztriai Tartományi Hivatal Óvodai Osztályának projektkoordinátorát.

A „II. Szakértõi találkozó és workshop a projekt keretében megvalósuló módszertani fejlesztésekhez kapcsolódóan” címû délelõtti szakmai programrész célja az óvodai foglalkozásokhoz és az iskola elsõ három évfolyama számára kidolgozandó német nyelvi tananyag szakmai támogatása volt, mely során a fejleszteni kívánt tananyag elképzelései kerültek bemutatásra és összehangolásra a résztvevõ óvodák és iskolák tananyaggal szemben támasztott igényeivel és elvárásaival. Összességében a projekt keretében megvalósuló tananyagnak biztosítania kell az átmenetet, az óvoda és az iskola (1-3. évfolyam) közti folyamatos és egymásra épülõ nyelvfejlesztés lehetõségét nyújtani, mely során hangsúlyos szerepet kap az élményközpontú tapasztalatszerzés, életszerû szituációk megteremtése, dalok, versek és szemléltetõeszközök alkalmazása valamint sok mozgás kíséretében, játékos formában történõ tevékenységek megvalósítása a kommunikatív nyelvelsajátítás érdekében.

A délutáni blokk az „I. Munkacsoport találkozó az óvoda-iskola átmenet és folyamatos nyelvfejlesztés témához kapcsolódóan” címû szakmai programrész keretében zajlott, mely során a projekt eddigi eseményeinek tapasztalatai és élményei valamint eredményei illetve a továbbiakban várható szakmai és határon átnyúló tevékenységek kerültek ismertetésre, melyek lehetõséget nyújtanak a határon átnyúló szakmai együttmûködésre és kapcsolatépítésre valamint partnerségek kialakítására, továbbá az óvoda-iskola közötti átmenet elõsegítésére. A tartalmas szakmai nap végén a résztvevõk hallhattak egy részletes beszámolót a svájci szakmai tanulmányútról, melynek témája a nyelvi kompetenciák az óvoda és az alsó tagozat közti átmenetben valamint többnyelvû környezetben történõ fejlesztése volt.

fotógaléria

további hírek