projektek

CLUSTERIX 2.0

A projekt sikeresen lezárult.

Új innovációs modellekre szükség van a globalizáció és digitalizáció korában, amely magában hordozza az értékláncok és az üzleti modellek gyors változását. A döntéshozók számára fontos ezeknek az új modelleknek a megismerése annak érdekében, hogy képesek legyenek gyors, hatékony és rugalmas támogatást nyújtani a feltörekvõ iparágak szereplõi számára annak érdekében, hogy a régió versenyképes maradjon, versenyképessé váljon globális szinten.

A ClusteriX 2.0. célja a politikai eszközök fejlesztése, mely a klaszterek innovációs kapacitásának jobb kihasználása által könnyíti meg ezeket az eljárásokat: a kiegészítõ kompetenciákra történõ összpontosítása, új innovációs modellek megismerése és fejlesztése, stratégiai klaszterpartnerségek operatív végrehajtása által.

Legfõbb outputok: 32 „policy learning” esemény lebonyolítása, minimum 20 jógyakorlat beazonosítása, elemzése és megosztása, 10 akcióterv kifejlesztése és kidolgozása és minimum 50 média megjelenés. Közvetlen kedvezményezettnek lehet tekinteni legalább 50 embert, akik az irányító hatóságok, közremûködõ és végrehajtó szervezetek, különbözõ helyi/regionális/nemzeti szintek érintettjei közül kerülnek ki, akik a nemzetközi tapasztalatcseréknek köszönhetõen fejleszthetik a szakmai kompetenciájukat. A politikai eszközök javítása révén (9 Strukturális Alap, 1 regionális) vállalatok, kutató intézetek és egyéb innovációs szereplõk közvetetten hasznosulnak a ClusteriX 2.0. projekt eredményeibõl.

web: www.interregeurope.eu/clusterix2

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4461256

 

Partnerség

Vezetõ partner: ecoplus. Alsó-Ausztriai Gazdasági Ügynökség GmbH (AT)

Partnerek:

 1. IDM – Dél-Tirol (IT)
 2. Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
 3. INMA – Bukaresti Nemzeti Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Kutatás-Fejlesztési Intézet (RO)
 4. Lund Egyetem (SE)
 5. Ostrava-i Regionális Fejlesztési Ügynökség (CZ)
 6. Dél-Dánia Régió (DK)
 7. Regionális Tanács Auvergne (FR)
 8. Innováció & Vállalkozás Flandria (BE)
 9. Északkeleti Regionális Fejlesztési Ügynökség (RO)
 10. Skane Régió (SK)

 

Tények és adatok

Keretprogram:             INTERREG EUROPE

Vezetõ Partner: ecoplus. Alsó-Ausztriai Gazdasági Ügynökség GmbH (AT)

Idõtartam:

 1. szakasz: 2016/04/01 – 2019/03/31 (36 hónap)
 2. szakasz: 2019/04/01 – 2021/04/01 (24 hónap)

Projekt teljes költségvetése: 2 126 574 EUR

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 178 550 EUR