projektek

E-COOP

E-COOP – Digital Cooperatives

 

Digital Cooperatives

Akár nagyvárosról, akár városi vonzáskörzetrõl, esetleg vidékies térségben elhelyezkedõ kistelepülésekrõl van szó, Európa minden részén kihívást jelent a közösségek megtartása, újrakovácsolása – és a helyi fejlõdés hajtóerejévé tétele. Az Európai Digitális Menetrendben kitûzött célértékek, az egyenlõ esélyû hozzáférés megteremtése komoly eszközkészletet adnak az érintettek és döntéshozók kezébe, de a megvalósítás hatékonysága gyakran hiányos és kevéssé hatásos. Az E‑COOP projekt partnerei az ennek megoldására Európaszerte kidolgozott ötleteket, gyakorlatokat gyûjtik össze, rendszerezik és feltárják alkalmazási lehetõségeiket. Az így elõkészített forgatókönyvek, ötlettárak segítenek abban, hogy a digitális eszközök okos felhasználásával kis és nagy önkormányzatok, közösségi kezdeményezések és egyéb helyi, térségi és nemzeti szereplõk képesek legyenek felgyorsítani, kiteljesíteni a digitális közösségek fejlõdését és aktivizálását.

 

Projekt weboldala: www.ecoopproject.eu

Projekt facebook-oldala: https://www.facebook.com/ecoopproject

Magyar facebook-oldal: https://www.facebook.com/ecoopHU

Projekt-twitter: https://twitter.com/ecoop_interreg

 

Partnerség

Vezetõ partner:

Conseil Général de la Gironde (FR)

Partnerek:

Comune di Terni (IT)

Ινστιουτο Τεχνολογιας Ύπολογιστων & Εκδοσεων „Διοφανος”

Kommunförbundet Västernorrland (SE)

Primãria Municipiului Iaºi (RO)

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft (HU)

Jyväskylän kaupunki (FI)

Cambridgeshire County Council (GB)

Mazowiecki O¶rodek Doradztwa Rolniczego (PL)

Diputació de Barcelona (ES)

Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach (SK)

ERNACT (IE)

 

Elkészült anyagok:

A projekt és a partnerség bemutatása (angol)

1. tematikus brosúra – Felhasználók és érintettek részvétele a digitális közösségi terekben (angol)

2. tematikus brosúra – A digitális közvetítõk szerepe és támogatása (angol)

3. tematikus brosúra – Közösségi szolgáltatások közös fejlesztése (angol)

E-COOP szakpolitikai ajánlások (magyar és en

Nyugat-dunántúli Térségi Intézkedési Terv (magyar) 

 

Tények és adatok

Keretprogram: INTERREG IVC 

Vezetõ Partner: Gironde County Council

Idõtartam: 2012.01.01-2014.12.31

ERFA támogatás: 1 793 580,67 EUR

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 193 966,40 EUR