projektek

ERRAM HU-AT

Ez a projekt 2014.12.31 napján sikeresen lezárult.

Határon Átnyúló Elérhetőség-Raszteres Elemzési Adatmodell HU-AT

Az Alsó-ausztriai Tartományi Kormány Hivatalának Területrendezési és Regionálpolitikai Osztálya az ERRAM modellt (Elérhetőség-alapú, raszteres területelemző modell) évek óta alkalmazza.   

A határon átnyúló kapcsolatok számának növekedése hatására a modell kiterjesztésre kerül. Ennek érdekében hozta létre az Alsó-ausztriai Tartomány Területrendezési és Regionálpolitikai Osztálya az „ERRAM Cross Border“ kezdeményezést, melynek célja, egy határon átnyúló elérhetőség raszteres elemzési adatmodell kifejlesztése Alsó-Ausztriai határrégiók számára.

A kezdeményes részeként – kifejlesztésre kerül egy régiókra kiterjedő, határon átnyúló elérhetőségi modell a teljes Alsó-ausztriai-Cseh-Szlovák-Burgenlandi-Magyar régióban.

Az ERRAM HU-AT az úgynevezett raszter alapú modellezésre fektet kiemelt hangsúlyt, melynek eredményei a folyamatok és trendek összefüggéseinek bemutatásával segítik a döntéshozatalt. Vagyis nem statikus állapot böngészése, hanem dinamikus - adott esetben feltételezett - folyamatok követése a cél.

A projekt célja:

  • a már meglévő ausztriai ERRAM modell határon átnyúló kiterjesztése, a partnerrégiók adataival való feltöltése, a telephelyek potenciáljának - közigazgatási határoktól független, különböző idõbeni, területi, tematikai szempontok alapján történő - értékelése érdekében,
  • az osztrák-magyar ERRAM modell kialakítása során a meglévő rendszerekkel való szinergiák kihasználása,
  • az ERRAM lehetséges alkalmazási területeinek, funkcióinak és működésének megismertetése a partnerrégiók döntéshozóival és területfejlesztési szakembereivel.
     

Nemcsak a vállalatok vannak versenyhelyzetben, hanem a régiók is. Különböző tényezőkkel próbálnak előnyre szert tenni: olykor a munkahelyek, óvodák vagy oktatóhelyek gazdag kínálatával, olykor pedig a jó közlekedési összeköttetésekkel vagy a képzett munkaerő-kínálattal. Eddig az ilyen jellegű vizsgálatokra csak egy-egy adott országon belül volt mód. A határon átnyúló vizsgálattal teljesen új minőség és potenciál nyílik meg néhány régió előtt, amit az "ERRAM Cross Border" EU-projekt első ízben tesz lehetővé.

 

Partnerség

Vezető partner:

Regionalverband Industrieviertel – Projektmanagement

Partnerek:

1. Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
2. Amt der Burgenländischen Landesregierung, LAD-Raumordnung (Ausztria)
3. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik (Ausztria)

 

Elkészült anyagok:

Telephelyatlasz
https://www.dropbox.com/s/msnubdbi4c0rohq/ERRAM_HUAT_Standortatlas_Hu.pdf?dl=0

ERRAM HU-AT Zárókiadvány

Tények és adatok

Keretprogram: Határon Átnyúló Együttműködés Ausztria – Magyarország, 2007 - 2013
Vezető Partner: Regionalverband Industrieviertel – Projektmanagement
Időtartam: 2012. 01. 01. - 2014. 12. 31.
ERFA támogatás: 598.618 EUR
Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 173.618 EUR