projektek

ICC - Iron Curtain Cycling

A világháborúk után meghúzott határszakaszok, a Vasfüggöny évtizedekre elvágta egymástól a korábban egységes földrajzi, néprajzi tájegységet jelentõ szlovén-magyar határvidéket. A korábbi kapcsolatok elhaltak, a falvak társadalmi, gazdasági szempontból is hanyatlásnak indultak. A határrégió adottságai jó lehetõséget kínálnak a kerékpáros turizmus számára, amely kitörési pont lehet a rurális térségben. Több fejlesztés is szolgálta már e célt, a határtérség egészét lefedõ, összefüggõ és jelölt útvonalhálózat és erre ráépülõ sokrétû kerékpárosbarát szolgáltatáskör azonban még nem alakult ki. E hiányt felismerve,  Zala Megyei Önkormányzat vezetõ partnersége mellett 4 magyar és 3 szlovén partner összefogásával valósul meg jelen komplex projekt (Lenti, Letenye, Õriszentpéter, Szentgotthárd, Murska Sobota, Ptuj, Ormo¾, Ljutomer, Lendava térségében). Célunk az EuroVelo13 útvonalra, mint fõ észak-dél irányú tengelyre rácsatlakozó helyi, térségi kerékpározható útvonalak rendszerbe foglalásával, a kerékpárosbarát szolgáltatáskör és kiegészítõ kínálat létrehozásával egy összefüggõ CBC kerékpáros desztináció kialakítása, integrálva a határtérséget az EuroVelo nemzetközi rendszerébe.

 

Fõ tevékenységek:

 • EV13 útvonal szlovén-magyar szakaszának, rácsatlakozó térségi hálózatoknak és Vasfüggöny emlékpontoknak a kitáblázása.
 • Új határmetszési pontot is adó kerékpáros összeköttetés létesítése.
 • Kerékpárosbarát szolgáltatáskör bõvítése: kerékpáros centrumok, e-töltõpontok, kerékpárosbarát szálláshely, közös térkép és mobilapplikáció, tematikus utak és turisztikai csomagok
 • Vasfüggöny emlékhely létrehozása
 • Tudástranszfer események, szemléletformálás (pl. workshopok, „kerékpárosbarát szolgáltató” és látogatómenedzsment útmutató)
 • Rendezvények (pl. ICC Day kerékpáros fesztivál, Green Belt családi nap, EV13 konferencia)
 • Egyéb promóció (pl. ICC pecsétgyûjtés, online kampány, logózott szuvenírek).

 

Ezzel a projekt nagyban hozzájárul a határtérségi turisztikai kínálat diverzifikációjához, fenntartható, valóban közös turisztikai szolgáltatások kialakításához.

 

Partnerség:

Vezetõ partner:

 1.  Zala Megyei Önkormányzat

A programterületen lévõ projekt partnerek:

 1. Znanstveno raziskovalni središèe Bistra Ptuj
 2. Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
 3. Vas Megyei Önkormányzat
 4. Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.
 5. Obèina Lendava

A programterületen kívüli projekt partnerek:

 1. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság

 

Tények és adatok:

Program: Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttmûködési Program 2014-2020

Vezetõ Partner: Zala Megyei Önkormányzat

Projekt idõtartama: 2017. 08.15. – 2020. 02.14. (30 hónap)

A projekt teljes költségvetése: 2 291 423 €

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 115 075 €

Projekthonlap: www.icc.zala.hu