projektek

MOG

A Move on Green projekt célja, hogy a vidéki területek fenntartható közlekedését érintõ regionális fejlesztési politikák tervezésének hatékonyságát növelje. Mindehhez olyan bevált gyakorlatok és értékesnek ítélt tapasztalatok cseréje valamint szakpolitikai ajánlások megfogalmazása révén járul hozzá a projekt, melyek célja a környezetvédelmi-, társadalmi- és gazdasági szempontból is jelentõs fenntartható mobilitás ösztönzése.


Támogató program: INTERREG IV C
Projekt összköltségvetése: 1 621 360,05 EUR
Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 101 952 EUR
Önerõ: 5 %
Projekt idõtartama: 2012. 01. 01. - 2014. 12. 31.

 

Projekt célja:
A Move on Green projekt célja, hogy a vidéki területek fenntartható közlekedését érintõ regionális fejlesztési politikák tervezésének hatékonyságát növelje. Mindehhez olyan bevált gyakorlatok és értékesnek ítélt tapasztalatok cseréje valamint szakpolitikai ajánlások megfogalmazása révén járul hozzá a projekt, melyek célja a környezetvédelmi-, társadalmi- és gazdasági szempontból is jelentõs fenntartható mobilitás ösztönzése.


Partnerek:

 1. Terueli Tartományi Önkormányzat (Spanyolország)
 2. Burgos Tartomány Fejlesztési Társasága (Spanyolország)
 3. Thessaly Régió (Görögország)
 4. Epirus Régió (Görögország)
 5. Shetland-szigetek Tanácsa (Egyesült Királyság)
 6. EUROMONTANA (Franciaország)
 7. Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (Magyarország)
 8. Burgenland Régió Menedzsment Kft. (Ausztria)
 9. BSC – Üzleti Szolgáltató Központ (Szlovénia)
 10. Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. (Magyarország)
 11. Vidzeme Tervezési Régió (Lettország)
 12. Podkarpackie Régió (Lengyelország)
 13. Infrastrukturális és Földmûvelésügyi Minisztérium (Németország)

 

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. szerepe a projektben:

 • Fenntartható közlekedés helyzetelemzése a Nyugat-dunántúli Régió vidéki területeinek vonatkozásában, valamint jó gyakorlatok összegyûjtése e témában
 • A bevált gyakorlatok és tapasztalatok megismerése és cseréje érdekében tematikus szemináriumokon és tanulmányutakon történõ részvétel a regionális kulcsszereplõk és döntéshozók bevonásával és delegálásával.
 • Részvétel a vidéki területek fenntartható közlekedését célzó szakpolitikai irányvonalak kidolgozásában
 •  A projekt eredményeinek disszeminálása