projektek

Reg-Net

Területi Információs- és Fejlesztési Hálózat kialakítása (SI-HU-2-2-018)

A Területi Információs- és Fejlesztési Hálózat (Reg-Net) projekt célja, hogy összegyûjtse mindazon szereplõket a szlovén-magyar határtérségben, akik eddigi és jövõbeli tevékenységeikkel aktívan részt kívánnak venni a programterület fejlõdésében, ezáltal egy együttmûködésekre alapozó hálózati alapú fejlesztés létrehozásához hozzájárulhatnak. A projekt közvetlen céljai: a területfejlesztésben érintett szereplõk aktív bevonása, határon átnyúló területfejlesztési intézményrendszer létrehozása, határon átnyúló fejlesztési program kidolgozása, szlovén-magyar térinformatikai rendszer létrehozása (mely területfejlesztési célokat szolgál), projektinkubációs tevékenység (aktív tanácsadás) a kezdeményezések támogatása érdekében.

 

A projektben elvégzett szakértõi munkánk során elkészítésre kerültek:

  • partnertérkép, amely az elõzõ SI-HU operatív programok szereplõit tömöríti magába;
  • stakeholder-elemzés, amely a határtérség SI-HU pályázati aktivitásának vizsgálatára fókuszál;
  • határon átnyúló fejlesztési stratégia, mely a határtérség fejleszteni kívánt területeit, kitörési pontjait foglalja magába;
  • 60 órás képzés lebonyolítása, mely során alaposabban megismerhették a képzésben résztvevõk a határtérség kihívásait, illetve a sikeres kezdeményezéseket;
  • egy fejlesztési ernyõszervezet 2 éves programtervének kialakítása;
  • projektfejlesztési módszertan kidolgozása, mely a fejleszteni kívánt projektek támogatását segíti elõ;
  • 12 db projekt szakmai támogatása a 2014-2020-as finanszírozási idõszakra való felkészítés érdekében.

 

Partnerség

Vezetõ partner:
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal (megbízó)

Partnerek:
Razvojni center Murska Sobota (Muraszombat Fejlesztési Központ)
Znanstveno-raziskovalno sredisce Bistra Ptuj (Bistra Tudományos-Kutatóközpont Ptuj)
Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. (Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft.)

 

Elkészült anyagok:
Partnertérkép: http://www.regnet-projekt.eu/hu/dokumentumok.html
Stakeholder-elemzés: http://www.regnet-projekt.eu/hu/dokumentumok.html
Határon Átnyúló Fejlesztési Stratégia
Határon Átnyúló ernyõszervezet 2 éves programterve
12 db projekt szakmai támogatása

 

Tények és adatok
Keretprogram: Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködés Operatív Program 2007-2013
Vezetõ Partner: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Idõtartam: 2011.10.01. – 2014.12.31.